Nieuwe Cao Hidha definitief

De leden van de LHV en de LAD hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Hidha. De LHV is verheugd dat daarmee de nieuwe Cao Hidha definitief is. Hij gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2014 en loopt tot 1 juli 2017. Aan de uiteindelijke cao-teksten wordt nu gewerkt. Zodra deze gereed zijn, worden ze op de LHV-site gepubliceerd.

BRON: LHV