Nieuwsbrief SNPG september 2017 voor de zorgorganisaties

Opdrachtbevestiging
Deze week heeft u van ons per post de opdrachtbevestiging van de door u bestelde griepvaccins ontvangen.
In deze opdrachtbevestiging wordt een overzicht gegeven van uw bestelling griepvaccins met bijbehorende aflevergegevens. Tevens ontvangt u aanvullende informatie over de gang van zaken rondom uw bestelling. Indien u geen opdrachtbevestiging heeft ontvangen, neemt u dan contact op met SNPG via griep@snpg.nl.

Controleer de opdrachtbevestiging goed. U heeft tot 8 dagen voor de afleverdatum van de griepvaccins de mogelijkheid om uw bestelling aan te passen in de webapplicatie (bijvoorbeeld het aantal vaccins of het afleveradres). Binnen 8 dagen voor de afleverdatum kunt u voor dringende wijzigingen contact opnemen via griep@snpg.nl onder vermelding van uw AGB-code.
De gebruikershandleidingen voor de webapplicatie zijn hier te downloaden.

Vernietig vaccins van vorige campagne
Het vaccin van 2016 is niet meer bruikbaar. Om verwarring te voorkomen met de vaccins voor dit griepseizoen, dient u de vaccins van vorig seizoen te vernietigen, voordat de griepvaccins van 2017 geleverd worden.

Levering van vaccins: plaats vaccins binnen 1 uur na levering in de koelkast
De vaccins worden gekoeld vervoerd. Dat heeft tot gevolg dat de vaccins binnen 1 uur na levering in de koelkast geplaatst moeten worden. U ontvangt op de dag voorafgaand aan de levering, vóór 08.00 uur ’s ochtends, een vooraankondiging met een indicatie van de levertijd (met een tijdsframe van 2 uur). Deze wordt verstuurd naar het emailadres van de organisatie zoals opgegeven in de webapplicatie. Dit helpt u bij de voorbereiding van uw organisatie op de levering.

Hierna enkele aandachtspunten voor uw organisatie:

  • u kunt de dag voorafgaand aan de levering in de mail nagaan hoe laat de levering plaatsvindt;
  • op het moment van levering dient personeel beschikbaar te zijn om de vaccins in de koelkast te plaatsen;
  • zorg dat er voldoende koelruimte beschikbaar is. Voorbeeld: het volume van 700 vaccins is gelijk aan ongeveer 37 literpakken.
  • Er is een instructiefilm waarin de verschillende aandachtspunten van de levering en in ontvangst name van de vaccins in beeld zijn gebracht. Deze is te vinden op onze website. Bovenstaande informatie en aandachtspunten zijn ookopgenomen in het hoofdstuk ‘Vaccins bewaren’ van de e-learning module, welke geaccrediteerd is voor o.a. doktersassistenten. Wij raden u aan deze te volgen.

In ontvangst nemen van vaccins
Bij ontvangst van de vaccins dient u te tekenen voor de levering. U gaat dan akkoord dat de levering correct is uitgevoerd, d.w.z.:

  • Volledig: het aantal dozen dat u in ontvangst neemt komt overeen met het aantal dozen vermeld op de aftekenlijst en is (allen) aan u geadresseerd.
  • Onbeschadigd: er zijn geen zichtbare beschadigingen aan de buitenkant van de doos/dozen.

In geval van beschadiging van de doos/dozen of onvolledigheid van de zending, moet u de gehele zending weigeren. Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een vervangende levering.

Wij vragen u bij het uitpakken het aantal ontvangen vaccins te controleren met het aantal zoals vermeld op de meegeleverde pakbon. Wilt u ook het aantal vaccins op de pakbon vergelijken met het aantal vaccins vermeld op de opdrachtbevestiging? Bij afwijkingen verzoeken wij u zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 1 dag na aflevering) contact op te nemen met SNPG.

Separaat bestellen veiligheidsnaalden
Ook in het campagnejaar 2017/2018 worden de griepvaccins zonder naalden geleverd.
Wat het afzonderlijk leveren van de griepvaccins en veiligheidsnaalden voor uw praktijk beteken, , leest u op onze website.

Informeren van uw cliënten
Het is belangrijk om de doelgroep goed te informeren over het nut en de werkzaamheid van het griepvaccin. Het RIVM, het NHG en de SNPG besteden daarom veel aandacht aan het beschikbaar stellen van informatie. Het doel is dat de doelgroep goed geïnformeerd is over het nut en de werkzaamheid van het griepvaccin, zodat ze weloverwogen en goed geïnformeerd een keuze kan maken om wel of geen griepvaccin te halen. Aanvullende informatie naast de folder voor uw patiënten is te vinden via: www.thuisarts.nl/griep en www.rivm.nl/griepprik.

Informeren van uw professionals
Naast de doelgroep willen we u als uitvoerder ook informeren en in staat stellen uw patiënten goed te kunnen informeren. Eén van de middelen daarbij is de aangepaste NHG/SNPG Handleiding Influenzavaccinatie, welke beschikbaar is via www.snpg.nl en via www.nhg.org.

Batchnummers noteren
Bij vaccin-incidenten moet u snel kunnen nagaan wie welk vaccin heeft ontvangen. Daarom is het belangrijk om voor iedere patiënt te registreren met welk vaccin (batch- of chargenummer wat op elk vaccin staat) u heeft gevaccineerd. Lareb vraagt standaard naar het batchnummer. Er wordt naar gestreefd dat iedere levering in principe maar één batchnummer bevat.  Naleveringen bevatten meestal wel andere batchnummers dan de hoofdlevering. Het is bij de registratie dan ook belangrijk dat u in uw administratie onderscheid maakt in de hoofd- en nalevering.

Indicaties ongewijzigd
De indicaties voor de doelgroepen van het NPG zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Voor een overzicht van de medische indicaties verwijzen wij u naar de NHG/SNPG Handleiding Influenzavaccinatie.

Samenstelling 2017/2018
Het influenzavaccin is een ‘dood’ vaccin. Het vaccin is gericht tegen het influenzavirus type A en B. Voor het jaar 2017/2018 is de samenstelling:

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;
  • A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus; and
  • B/Brisbane/60/2008-like virus.

Klik hier voor de bijsluiters van de vaccins.

Vaccineren van personeel met vaccins NPG is niet toegestaan
Personeel van zorgorganisaties mag niet met de griepvaccins van het Nationaal Programma Grieppreventie worden gevaccineerd. De werkgever is verantwoordelijk voor de organisatie en bekostiging van de vaccinatie van het personeel. Zoals in de Algemene Voorwaarden staat omschreven dient u zorg te dragen voor een jaarlijks overzicht van de NAW-gegevens van de gevaccineerde cliënten/bewoners met daarbij de indicatie voor vaccinatie. Dit overzicht dient gedurende (minimaal) vijf jaar bewaard te worden binnen de organisatie.

Uitbreiding accreditatie E-learning
Wij zijn blij te kunnen vermelden dat V&VN recent accreditatie heeft verleend aan de e-learning ‘Griepvaccinatie in de praktijk’. Als u zich als V&VN geregistreerde aanmeldt voor de e-learning en deze met succes doorloopt, kunt u een accreditatiepunt ontvangen. Accreditatie voor BIG-geregistreerde huisartsen, doktersassistenten (KABIZ) en praktijkondersteuners (NVvPO) blijft onveranderd van kracht.

Feiten en cijfers griep in Nederland, winter 2016/2017
Het RIVM is het wetenschappelijk instituut dat onderzoek doet naar griep(vaccinatie). Met de gegevens die zij verzamelen maakt het RIVM de belangrijkste feiten over griep en de griepprik inzichtelijk. Klik hier voor de belangrijkste feiten over de winter 2016/2017.

Klanttevredenheidsmeting
Om onze service te verbeteren en u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, stellen wij het zeer op prijs wanneer u onze klanttevredenheidsmeting invult. Dit neemt slechts enkele minuten van uw tijd in beslag.
Uiteraard is het invullen van de vragenlijst anoniem en worden de gegevens vertrouwelijk behandeld.

Klik hier om de klanttevredenheidsmeting direct te openen.

Vragen?
Heeft u vragen over de griepcampagne? U kunt alle informatie terugvinden op onze website, maar u kunt ons ook bellen. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zijn bereikbaar via 0900 – 47 43 777 (10 cent per minuut).

Het is ook mogelijk om te mailen naar griep@snpg.nl onder vermelding van de AGB-code. U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord.