Nieuwsbrief SNPG november 2017 voor de zorgorganisaties

Opgave van het aantal toegediende influenzavaccins vanaf 1 december 2017 tot en met 31 januari 2018
Vanaf 1 december 2017 verwachten wij van u de opgave van het aantal influenzavaccins dat u tijdens de laatste vaccinatieperiode heeft toegediend. U logt in via de website www.snpg.nl met uw inlogcode en wachtwoord en gaat boven in het menu naar “Opgave” en vervolgens “Opgave vaccinaties”. Controleer voordat u opgave doet eerst of de correspondentiegegevens correct zijn ingevuld. Het invoeren van uw opgave is mogelijk tot en met 31 januari 2018.

Uw organisatie heeft eerder dit jaar een bestelling gedaan van influenzavaccins via SNPG. Inmiddels zijn de vaccins toegediend en dient u opgave te doen van het aantal toegediende vaccins aan geïndiceerde doelgroepen van het NPG. U mag geen opgave doen van vaccins die op eigen verzoek zijn toegediend of voor personeel (deze vallen niet onder de doelgroep NPG). Voor deze doeleinden konden geen vaccins bij SNPG besteld worden.

Waarom opgave doen?
Door het doen van opgave wordt voorkomen dat er te ruim besteld wordt, wat leidt tot onnodig hoge kosten. Bovendien krijgen wij middels uw opgave inzicht in het totaal aantal vaccins dat door de zorgorganisaties is besteld ten opzichte van het aantal vaccins dat is toegediend.

Aan de hand van uw opgave berekenen we het aantal bestelde vaccins minus het aantal vaccins dat is toegediend, plus een percentage toegestane spillage. Dit percentage is afhankelijk van het aantal toegediende vaccins (zie kader). Indien het aantal bestelde vaccins meer is dan het aantal toegediende vaccins inclusief de toegestane spillage, dan dient u de kostprijs over deze vaccins te betalen (€ 3,59). In dat geval ontvangt u van ons een factuur.

Toegestane spillage over aantal toegediende vaccins bij zorginstellingen
    1 t/m 100 vaccins: 30%
101 t/m 200 vaccins: 20%
201 t/m 300 vaccins: 15%
301 t/m 400 vaccins: 10%
401 t/m 500 vaccins: 7,5%
501 vaccins en meer: 5%

Tijdig opgave doen
SNPG ervaart dat een relatief groot aantal uitvoerenden pas in de laatste weken van de afrondingsfase hun opgave van het aantal toegediende vaccins indient. Wanneer hiermee wordt gewacht tot kort voor de sluitingsdatum, loopt u het risico dat uw opgave niet tijdig in behandeling kan worden genomen. Indien de opgave niet binnen de gestelde termijn is ingediend, dient u de kostprijs te betalen over alle bestelde influenzavaccins.

Wat als ik geen opgave doe?
Indien u geen opgave doet, ontvangt u een factuur voor alle door u bestelde influenzavaccins. U betaalt dan per besteld influenzavaccin de kostprijs van
€ 3,59. Dit is conform de Algemene Voorwaarden die u heeft geaccordeerd bij het bestellen van de vaccins.

Dubbele vaccinaties
De Gezondheidsraad geeft aan dat bewoners/cliënten alleen vanwege hun leeftijd niet geïndiceerd zijn om twee vaccinaties te ontvangen. Dit in tegenstelling tot de richtlijn Influenzapreventie van Verenso. Deze adviseert om bewoners/cliënten van 60 jaar of ouder tweemaal te vaccineren, om een optimale bescherming te garanderen. Binnen het NPG geldt het advies van de Gezondheidsraad. Voor bewoners/cliënten van 60 jaar of ouder kan derhalve slechts 1 vaccin per persoon worden besteld.

Indien een bewoner/cliënt om medische redenen twee keer is gevaccineerd kunt u voor deze bewoner/cliënt opgave van twee vaccins doen.

Vaccineren na half november
Vaccinatie in de periode half oktober – half november biedt de grootste bescherming, vooral als een eventuele influenza-epidemie vroeg optreedt. Echter, na half november is het zeker nog zinvol om geïndiceerde bewoners/cliënten te vaccineren. Bij een late influenza-epidemie zijn zij dan toch beschermd.

Registratie
De arts van de zorgorganisatie dient zorg te dragen voor een jaarlijks overzicht van de NAW gegevens van de gevaccineerde bewoners/cliënten met daarbij de indicatie voor vaccinatie. Dit overzicht dient gedurende (minimaal) vijf jaar op de locatie te worden bewaard en hoeft niet naar SNPG gestuurd te worden.

Geen vergoeding voor het toedienen
Artsen van zorgorganisaties ontvangen geen vergoeding van SNPG. De toediening van de griepvaccins wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg.

Gebruikershandleidingen
Er zijn gebruikershandleidingen beschikbaar voor de webapplicatie. Ook voor het doen van de opgave is een handleiding beschikbaar. U kunt deze hier downloaden.

Vragen?
Heeft u vragen over de griepcampagne? U kunt alle informatie terugvinden op onze website, maar u kunt ons ook bellen. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zijn bereikbaar via 0900 – 47 43 777 (10 cent per minuut).

Het is ook mogelijk om te mailen naar griep@snpg.nl onder vermelding van de AGB-code. U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord.

Klik hier voor een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen.