Aankondiging: SNPG op de Huisartsbeurs d.d. 7 april 2018

DOKTER, IK HEB GRIEP!

Ted van Essen, praktiserend huisarts tot 2016, tv-dokter bij omroep MAX en voorloper wat betreft de preventie van griep door vaccinatie spreekt over:

 

 

misverstanden over griepvaccinatie
&
het belang van een goede vaccinatiegraad

Programma:
10.30 uur
11.45 uur
13.30 uur
14.45 uur

 

In onze SNPG-stand (7. A039) presenteren wij u de vaccinatiegraad van de afgelopen jaren bij u in de praktijk. Daarnaast vergelijken wij samen met u deze cijfers met de vaccinatiegraden van praktijken in uw omgeving en de landelijke cijfers. In Nederland is al jaren sprake van een dalende vaccinatiegraad. Dit terwijl er een stijgende oversterfte is als gevolg van griep.

Een vaccinatiegraad die stabiel wordt of zelfs stijgt heeft een positief effect op zowel uw patiënt als uw praktijk. Het griepvaccin is namelijk het best beschikbare preventiemiddel tegen griep en voor uw praktijk betekent een hogere vaccinatiegraad minder drukte, doordat minder patiënten zich bij de praktijk melden met griepklachten en/of minder te maken krijgen met ernstige gevolgen indien zij griep hebben gekregen.