Nieuwsbrief SNPG mei 2018 voor de zorgorganisaties

Bestellen griepvaccins vanaf 1 juni tot en met 30 juni

Vanaf vrijdag 1 juni kunt u griepvaccins bestellen via de website van SNPG. U kunt in de bestelapplicatie zelf een keuze maken op welke beschikbare datum de vaccins geleverd moeten worden.

Let op: Er is een bepaalde hoeveelheid uit te leveren vaccins per werkdag beschikbaar, evenals een maximaal aantal te beleveren adressen per werkdag. Hoe eerder u bestelt, hoe meer leverdata beschikbaar zullen zijn. De bestelapplicatie is 1 juni vanaf 00.00 u toegankelijk. De ervaring leert ons dat er reeds veel bestellingen in de eerste dagen van juni worden gedaan. U kunt uw bestelling tot en met uiterlijk 30 juni plaatsen.

Klik hier voor meer informatie over het bestellen van vaccins.

Hoeveel vaccins bestellen?

We streven ernaar om het aantal te veel bestelde vaccins te beperken. Bij het plaatsen van uw bestelling willen wij u daarom vragen kritisch te zijn op het aantal te bestellen vaccins.

Wanneer er meer dan een genormeerd percentage extra vaccins zijn besteld boven het aantal vaccins dat uiteindelijk is toegediend, worden die meerdere vaccins bij de besteller in rekening gebracht tegen een vergoeding van de vigerende kostprijs van het vaccin. Om u te ondersteunen bij het inschatten van het aantal benodigde vaccins wordt in de bestelapplicatie automatisch getoond hoeveel vaccins u tijdens de vorige campagne heeft toegediend.

Het aantal opgegeven (dus toegediende) vaccins kan een richtlijn zijn voor de bestelling voor de komende campagne. Er moeten zich dan geen grote veranderingen in de instelling hebben voorgedaan. SNPG constateert dat de vaccinatiegraad de laatste jaren licht dalende trend laat zien. Deze trend lijkt zich ook in 2017 te hebben voortgezet. Houd hier rekening mee bij uw bestelling.

Mocht u toch te weinig vaccins besteld hebben, dan is dat geen probleem. U kunt de bij een collega organisatie overgebleven vaccins gebruiken of via de bestelapplicatie een nabestelling plaatsen. Houdt u in het eerste geval rekening met de batchregistratie en het opgeven van de vaccinaties.

Let op: U heeft de mogelijkheid om tot uiterlijk 8 dagen vóór levering van de vaccins uw bestelling via de webapplicatie te wijzigen of te annuleren. Ook kunt u een nabestelling plaatsen, zodra een levering is afgeleverd.

Uitnodiging griepvaccinatie vernieuwd

De uitnodigingsfolder Griepprik wordt jaarlijks herzien. Dit jaar wordt de informatie in een andere vorm aan de doelgroep aangeboden, namelijk in de vorm van een infographic (beeldverhaal). De persoonlijke uitnodigingsbrief, in combinatie met de infographic, biedt goede informatie aan uw geïndiceerde patiënt. U handelt daarmee conform de WGBO, waarin is vastgelegd dat het uw plicht is om uw patiënten goed te informeren.

De informatie wordt u aangeboden op 1 A4. Op de voorzijde van deze A4 kunt u zelf uw uitnodigingsbrief printen.

De informatie in de infographic over de griepprik is kort en illustratief weergegeven. Met behulp van ondersteunend beeld wordt uitgelegd wat griep is, wat de mogelijke gevolgen van griep zijn en wat de griepprik inhoudt.

Ook het format van de uitnodigingsbrief is aangepast, zodat deze aansluit en een logisch geheel vormt met de informatie die in de infographic op de achterzijde wordt gegeven. De uitnodigingsbrief is vanaf augustus te downloaden via de websites van SNPG en NHG. Deze zal ook worden opgenomen in de NHG/SNPG Handleiding Griepvaccinatie.

De uitnodigingskaart is niet langer beschikbaar, deze biedt de patiënt onvoldoende informatie over de griep en de griepprik.

Het A4-briefpapier met daarop de infographic ontvangt u gratis vanuit het NPG. 

U hoeft dus niet meer uw eigen papier in te kopen voor het printen van de uitnodigingsbrieven. Daarnaast vervalt de extra handeling om de folder toe te voegen aan de uitnodigingsbrief.

Vanuit het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) is onderzoek gedaan onder de doelgroep van het NPG. Daaruit bleek onder andere dat de patiënten de huidige folder niet altijd ontvangen of niet of nauwelijks lezen. Ook werd duidelijk, dat de kennis over griep en het nut van de griepprik nog wel verbeterd kan worden.

Na uitgebreid overleg met betrokken partijen is besloten om de informatie op een andere manier aan te bieden. Er is gekozen voor een vorm die beter aansluit bij de huidige wijze van informatieoverdracht naar de patiënt.

Naast het bestellen van de vaccins kunt u, op basis van het verwachte aantal uitnodigingen dat u dit jaar zult versturen, een gepaste bestelling plaatsen van A4-briefpapier met op de achterzijde de voorgedrukte infographic. Daarnaast is er zoals gebruikelijk de mogelijkheid om een nabestelling te doen. U kunt zelf aangeven op welk afleveradres u het drukwerk wilt ontvangen.

Tot en met 2 augustus kunt u hiervoor uw bestelling A4’s van dit briefpapier met infographic aanpassen via de webapplicatie. Na 2 augustus kunt u meer briefpapier bestellen door middel van het plaatsen van een aparte bestelling via de webapplicatie. Naast dit briefpapier stuurt SNPG u per bestelling een tweetal griepprikposters mee die u in de wachtkamer op een zichtbare plek kunt ophangen.

Vaccinsamenstelling seizoen 2018/2019

Het griepvaccin is een ‘dood’ vaccin. Het vaccin is gericht tegen het influenzavirus type A en B. Voor het jaar 2018/2019 is de samenstelling:

  • an A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus;
  • an A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-like virus;
  • a B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage);

De bijsluiters van de vaccins zijn binnenkort te downloaden via de website. U kunt de griepvaccins van de campagne 2017/2018 niet meer gebruiken. Deze dient u te vernietigen.

Doelgroepen

De doelgroepen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige campagne, zie indicaties.

Algemene Voorwaarden

Wij bevelen u aan de Algemene Voorwaarden goed door te lezen. Wanneer u een bestelling plaatst, kunt u alleen uw bestelling bevestigen wanneer u akkoord gaat met de aanhangende voorwaarden. U gaat met uw accordering een overeenkomst aan met SNPG.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor zorgorganisaties.

AVG en uw persoonsgegevens

Zoals in de Terugblik van 2017-2018 is aangegeven, heeft SNPG de nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de AVG die op 25 mei aanstaande van kracht gaat. Bij het inloggen in de bestelapplicatie wordt u hierover nog verder geïnformeerd.

Vragen?

Heeft u vragen over het plaatsen van een bestelling of heeft u andere vragen over de griepcampagne? U kunt alle informatie terugvinden op onze website, maar u kunt ons ook bellen. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0900 – 47 43 777 (10 cent per minuut).

Het is ook mogelijk om te mailen naar griep@snpg.nl onder vermelding van de AGB-code. U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord.

Klik hier voor een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen.