Nieuwsbrief SNPG september 2018 voor de huisartsen

Opdrachtbevestiging
Recent heeft u van ons per post de opdrachtbevestiging van de door u bestelde griepvaccins ontvangen. In deze opdrachtbevestiging wordt een overzicht gegeven van uw bestelling griepvaccins met bijbehorende aflevergegevens. Tevens ontvangt u aanvullende informatie over de gang van zaken rondom uw bestelling. Indien u geen opdrachtbevestiging heeft ontvangen, neemt u dan contact op met SNPG via griep@snpg.nl.

Controleer de opdrachtbevestiging goed. U heeft tot 8 dagen voor de afleverdatum van de griepvaccins de mogelijkheid om uw bestelling aan te passen in de webapplicatie (bijvoorbeeld het aantal vaccins of het afleveradres). Binnen 8 dagen voor de afleverdatum kunt u voor dringende wijzigingen contact opnemen via griep@snpg.nl onder vermelding van uw AGB-code.

De gebruikershandleidingen voor de webapplicatie zijn hier te downloaden.

Geplastificeerde kaartjes
U heeftbij de opdrachtbevestiging twee geplastificeerde kaartjesontvangen, die u kunt gebruiken bij het beantwoorden van vragen over feiten en misvattingen over de griep en griepvaccinatie. De geplastificeerde kaart is op onze website via deze link terug te vinden. Onderstaand ziet u een weergave hiervan.

Vernietig vaccins van vorige campagne
Het vaccin van 2017 is niet meer bruikbaar. Om verwarring te voorkomen met de vaccins voor dit griepseizoen, dient u de vaccins van vorig seizoen te vernietigen, voordat de griepvaccins van 2018 geleverd worden.

Levering van vaccins: plaats vaccins binnen 1 uur na levering in de koelkast
De vaccins worden gekoeld vervoerd. Dat heeft tot gevolg dat de vaccins binnen 1 uur na levering in de koelkast geplaatst moeten worden. U ontvangt op de dag voorafgaand aan de levering, vóór 08.00 uur ’s ochtends, een vooraankondiging met een indicatie van de levertijd (met een tijdsframe van 2 uur). Deze wordt verstuurd naar het emailadres van de praktijk zoals opgegeven in de webapplicatie. Dit helpt u bij de voorbereiding van uw praktijk op de levering.

Hierna enkele aandachtspunten voor uw praktijk:

  • u kunt de dag voorafgaand aan de levering in de mail nagaan hoe laat de levering plaatsvindt;
  • op het moment van levering dient personeel beschikbaar te zijn om de vaccins in de koelkast te plaatsen;
  • zorg dat er voldoende koelruimte beschikbaar is. Voorbeeld: het volume van 700 vaccins is gelijk aan ongeveer 37 literpakken.

Er is een instructiefilm waarin de verschillende aandachtspunten van de levering en in ontvangst name van de vaccins in beeld zijn gebracht. Deze is te vinden op onze website.

Bovenstaande informatie en aandachtspunten zijn ook opgenomen in het hoofdstuk ‘Vaccins bewaren’ van de
e-learning module, welke geaccrediteerd is voor o.a. doktersassistenten. Wij raden u aan deze te volgen.

In ontvangst nemen van vaccins
Bij ontvangst van de vaccins dient u te tekenen voor de levering. U gaat dan akkoord dat de levering correct is uitgevoerd, d.w.z.:

  • Volledig: het aantal dozen dat u in ontvangst neemt komt overeen met het aantal dozen vermeld op de aftekenlijst en is (allen) aan u geadresseerd.
  • Onbeschadigd: er zijn geen zichtbare beschadigingen aan de buitenkant van de doos/dozen.

In geval van beschadiging van de doos/dozen of onvolledigheid van de zending, moet u de gehele zending weigeren. Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een vervangende levering.

Wij vragen u bij het uitpakken het aantal ontvangen vaccins te controleren met het aantal zoals vermeld op de meegeleverde pakbon. Wilt u ook het aantal vaccins op de pakbon vergelijken met het aantal vaccins vermeld op de opdrachtbevestiging? Bij afwijkingen verzoeken wij u zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 1 dag na aflevering) contact op te nemen met SNPG.

Separaat bestellen veiligheidsnaalden
Ook in het campagnejaar 2018/2019 worden de griepvaccins zonder naalden geleverd.Wat het afzonderlijk leveren van de griepvaccins en veiligheidsnaalden voor uw praktijk betekent, leest u op onze website.

E-learning SNPG is vernieuwd
Per medio september 2018 is er één vernieuwde module beschikbaar waarin alle aspecten van de griepcampagne aan de orde komen. De eerdere modules zijn samengevoegd, verduidelijkt en aangepast aan de vernieuwde communicatie richting geïndiceerde patiënten.

Met deze module bent u optimaal voorbereid op de komende griepcampagne.

Selecteren en uitnodigen van patiënten
Gebruik de griepmodule van het HIS voor het uitnodigen van patiënten. Selecteer in uw HIS de lijst met patiënten voor griepvaccinatie op basis van: leeftijd, relevante en mogelijk relevante ICPC-codes, weerstand verlagende medicatie. De patiënten met een mogelijke indicatie voor griepvaccinatie worden door de huisarts individueel beoordeeld op de aan- of afwezigheid van een indicatie. Voor meer informatie over het selecteren en uitnodigen van patiënten, klik hier.

Vernieuwde vorm van uitnodigen
Dit jaar bieden wij u de gratis infographic (vervanging van de folder in beeldverhaal) die u samen met de door u zelf op de voorzijde afgedrukte uitnodiging kunt versturen aan uw patiënten. Gebruik een gesloten envelop in verband met de privacy. Het gewicht van de infographic is dusdanig beperkt, dat het geen extra frankeerkosten met zich meebrengt. U kunt de infographic ook digitaal op uw website plaatsen.

De infographics die u heeft besteld zijn inmiddels afgeleverd op de praktijk. Wilt u nog (bij-)bestellen? Bestel de infographics dan via de webapplicatie van de SNPG. Het bestellen van infographics heeft geen sluitingstermijn en kan dus nog altijd. 

Informeren van patiënten
Het is belangrijk om de doelgroep goed te informeren over het nut en de werkzaamheid van het griepvaccin. Het RIVM, het NHG en de SNPG besteden daarom veel aandacht aan het beschikbaar stellen van informatie. Het doel is dat de doelgroep goed geïnformeerd is over het nut en de werkzaamheid van het griepvaccin, zodat ze weloverwogen en goed geïnformeerd een keuze kan maken om wel of geen griepvaccin te halen. De aangeboden infographic helpt u te voldoen aan de verplichting vanuit de WGBO om de patiënt goed te informeren.

Aanvullende informatie naast de infographic voor uw patiënten is te vinden via: www.thuisarts.nl/griep en www.rivm.nl/griepprik.

Wachtkamerschermen
In lijn met de infographic stellen we ter ondersteuning drie afbeeldingen ter beschikking die u gedurende de vaccinatieperiode kunt aanbieden via het wachtkamerscherm. De afbeeldingen zijn te downloaden via onze website onder downloads.

Informeren van uw professionals
Naast de doelgroep willen we u als uitvoerder ook informeren en in staat stellen uw patiënten goed te kunnen informeren. Eén van de middelen daarbij is de voor dit jaar herziene NHG/SNPG Handleiding Influenzavaccinatie, die beschikbaar is via SNPG en NHG.

Batchnummers noteren
Bij vaccin-incidenten moet u snel kunnen nagaan wie welk vaccin heeft ontvangen. Daarom is het erg belangrijk om voor iedere patiënt te registreren met welk vaccin (batch- of chargenummer dat op elk vaccin staat) u heeft gevaccineerd. Lareb vraagt standaard naar het batchnummer.

Er wordt naar gestreefd dat iedere levering in principe maar één batchnummer bevat. Voor- en naleveringen bevatten meestal wel andere batchnummers dan de hoofdlevering. Het is bij de registratie dan ook belangrijk dat u in uw administratie onderscheid maakt in de voor-, hoofd- en nalevering.

Vergoeding 2018/2019
Huisartsen ontvangen een vergoeding voor het vaccineren van de geïndiceerde patiënten in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie. De vergoeding voor het seizoen 2018/2019 is € 11,70. Vanaf 1 december 2018 tot en met 31 januari 2019 is het mogelijk om te declareren. U kunt in deze periode via de webapplicatie van SNPG uw declaratie indienen.

Indicaties ongewijzigd
De indicaties voor de doelgroepen van het NPG zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Voor een overzicht van de medische indicaties verwijzen wij u naar de NHG/SNPG Handleiding Influenzavaccinatie.

Seizoen 2018/2019
Het influenzavaccin is een ‘geïnactiveerd’ vaccin. Het vaccin is gericht tegen het griepvirus type A en B. Voor het jaar 2018/2019 is de samenstelling:

  • an A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;
  • an A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-like virus;
  • a B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage).

Er zijn momenteel 2 vaccins die binnen het NPG worden gebruikt:
Influvac (leverancier: Abbott) en Vaxigrip (leverancier: Sanofi Pasteur).

Klik hiervoor de bijsluiters van de vaccins.

Voortschrijdend inzicht verwerkersovereenkomst in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft SNPG een verwerkersovereenkomst opgesteld en is u gevraagd bij de eerste keer inloggen in de bestelapplicatie om akkoord te gaan met deze verwerkersovereenkomst. Inmiddels zijn wij tot de conclusie gekomen dat het aangaan van een verwerkersovereenkomst met de besteller niet noodzakelijk is. De gegevens die wij van u verwerken zijn zakelijke gegevens en geen persoonsgegevens. De functionaliteit van het geven van een akkoord bij de eerste keer inloggen, is inmiddels verwijderd. Hiervoor in de plaats dient aangevinkt te worden, dat de verwerkersovereenkomst is gelezen. De verwerkersovereenkomst zal in elk geval voor de huidige griepcampagne gehandhaafd blijven, omdat de bepalingen in de overeenkomst voor de verwerker blijven gelden. Daarnaast is SNPG met alle leveranciers (verzendhuis en het RIVM) die de gegevens van de besteller verwerken een verwerkersovereenkomst aangegaan.

Via deze link kunt u teruglezen wat SNPG geregeld heeft omtrent de AVG. Hier kunt u onze Privacyverklaring teruglezen.

Vragen?
Heeft u vragen over de griepcampagne? U kunt alle informatie terugvinden op onze website, maar u kunt ons ook bellen. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zijn bereikbaar via 0900 – 47 43 777 (10 cent per minuut).

Het is ook mogelijk om te mailen naar griep@snpg.nl onder vermelding van de AGB-code. U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord.

Klik hier voor een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen.