Zoekresultaten

U zocht op " asplenie ".


Belangrijkste aandachtspunten Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020

Dit najaar worden de vaccins en de infrastructuur van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) gebruikt voor het uitnodigen en vaccineren van personen van 73 tot en met 79 jaar (geboortejaren 1941 tot en met 1947. Deze Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020 gaat dit najaar, tegelijkertijd met het NPG (Nationaal Programma Grieppreventie), van start. Het pneumokokkenvaccin kan […]

https://www.snpg.nl/article/introductie-nppv/belangrijkste-aandachtspunten-nppv/

Daadwerkelijke selectie patiënten (augustus/september)

Dit is het moment om uw eerder gemaakte selectie te beoordelen en te controleren of het aantal bestelde vaccins juist is. U kunt de bestelling tot 8 dagen voor de levering nog kosteloos wijzigen. Daarnaast is dit het moment voor de laatste controle of voor alle patiënten met asplenie en sikkelcelziekte uit de betreffende leeftijdscohorten […]

https://www.snpg.nl/article/selecteren-registreren-en-controleren-2/daadwerkelijke-selectie-patienten-augustus-september/

Vaccinatie bij medische risicogroepen

Wanneer een patiënt een medische indicatie heeft voor vaccinatie tegen pneumokokken, vaccineert u eerst met PCV13 en vervolgens na minstens 2 maanden met PPV23. De PPV23 wordt levenslang iedere 5 jaar herhaald. Voor de huisarts zijn alleen de sikkelcelziekte en asplenie van toepassing, de behandelend specialist in de tweede lijn is verantwoordelijk voor het indiceren […]

https://www.snpg.nl/article/specifieke-medische-aandoeningenomstandigheden-en-vaccinatie/vaccinatie-bij-medische-risicogroepen/

Leeftijd (73 t/m 79 jaar)

Voor pneumokokkenvaccinatie zijn geïndiceerd patiënten met de leeftijd van 73 tot en met 79 jaar (geboortejaren 1941 tot en met 1947). De Gezondheidsraad geeft aan dat de COVID-19 pandemie de urgentie vergroot om vooral de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen pneumokokken. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat co-infecties door pneumokokken opvallend vaak […]

https://www.snpg.nl/article/indicaties-voor-het-nppv/60-65-70-en-75-jaar-leeftijdscohorten/

Controleren

U kunt de bestelling tot 8 werkdagen voor de levering nog kosteloos wijzigen. Controleer daarom voor die tijd uw eerder gemaakte selectie een laatste keer. En controleer of het aantal bestelde vaccins juist is. Daarnaast is dit het moment voor de laatste controle of alle patiënten met asplenie en sikkelcelziekte nu daadwerkelijk de PCV13 hebben […]

https://www.snpg.nl/article/selecteren-registreren-en-controleren-2/controleren-2/

Registreren

Registreren toegediende vaccins (volgend op vaccinatiespreekuur) De patiënten aan wie een vaccinatie wordt gegeven worden geregistreerd en vergeleken met de patiënten op de selectielijst. Overweeg om mensen die niet hebben gereageerd op de uitnodiging, een herinnering te sturen. De vaccinatie wordt geregistreerd als medicatievoorschrift, in de medicatielijst is dan precies terug te vinden wanneer patiënt […]

https://www.snpg.nl/article/selecteren-registreren-en-controleren-2/registreren-2/

Selecteren

In 2020 krijgen alle mensen die in dat jaar 73 tot en met 79 jaar worden een uitnodiging voor pneumokokkenvaccinatie (zie tabel 1). U maakt een lijst of bestand van patiënten die in aanmerking komen voor de pneumokokkenvaccinatie. Deze lijst is noodzakelijk om de vaccins te bestellen en om patiënten uit te nodigen. Welke cohorten […]

https://www.snpg.nl/article/selecteren-registreren-en-controleren-2/selecteren-2/

Daadwerkelijke selectie patiënten (augustus/september)

Dit is het moment om uw eerder gemaakte selectie te beoordelen en om te controleren of u het juiste aantal vaccins heeft besteld. Tot 8 dagen voor de levering kunt u de bestelling nog kosteloos wijzigen. Daarnaast is dit het laatste moment dat u controleert: Voor al uw patiënten met asplenie en sikkelcelziekte uit de […]

https://www.snpg.nl/article/selecteren-pneumokokkenvaccinatieprogramma/daadwerkelijke-selectie-patienten-augustus-september/

Exclusiecriteria

Eerdere vaccinatie tegen pneumokokken kan een (tijdelijk) exclusiecriterium zijn. Wanneer hervaccinatie te snel plaatsvindt, is er een verhoogd risico op hyporesponsiviteit (waardoor er te weinig antistoffen worden aangemaakt en de effectiviteit van het vaccin minder is) en is er een verhoogd risico op bijwerkingen. Daarom is het belangrijk te weten welke pneumokokkenvaccinaties een patiënt heeft […]

https://www.snpg.nl/article/selecteren-pneumokokkenvaccinatieprogramma/exclusiecriteria/

Exclusiecriteria

Eerdere vaccinatie tegen pneumokokken kan een (tijdelijk) exclusiecriterium zijn. Wanneer hervaccinatie te snel plaatsvindt, is er een verhoogd risico op hyporesponsiviteit (waardoor er te weinig antistoffen worden aangemaakt en de effectiviteit van het vaccin minder is) en is er een verhoogd risico op bijwerkingen. Daarom is het belangrijk te weten welke pneumokokkenvaccinaties een patiënt heeft […]

https://www.snpg.nl/article/selecteren-registreren-en-controleren-2/exclusiecriteria/