Registreren chargenummers en datum vaccinatie

Bij vaccin-incidenten moet u snel kunnen nagaan wie welk vaccin heeft ontvangen. Registreer daarom wie u met welk vaccin (chargenummer) én wanneer heeft gevaccineerd.

Het RIVM-DVP streeft ernaar per levering slechts één chargenummer te sturen. Voor- en naleveringen hebben meestal een ander chargenummer dan de hoofdlevering.

Het is bij de registratie dan ook belangrijk dat u in uw administratie onderscheid maakt in de voor-, hoofd- en nalevering. Dit jaar is registratie eveneens erg belangrijk vanwege de vaccins bestemd voor kinderen onder 3 jaar.

U kunt de chargenummers registreren door:

  • Registratie in het HIS: registreer het chargenummer van de hoofdlevering met een datum van toediening. Vermeld vervolgens alleen nog handmatig het chargenummer van een gebruikte voor- of nalevering bij gevaccineerde patiënten.
  • Registratie op papier: noteer van alle gevaccineerden wie u wanneer (datum) met welk chargenummer heeft gevaccineerd.