Aflevering vaccins

De vaccins worden in een gekoelde vrachtauto vervoerd en bij u afgeleverd. De vaccins moeten bij aflevering zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 1 uur in de originele verpakking in de koelkast worden geplaatst. Zorg dat degene die de vaccins in ontvangst neemt, weet hoe hij moet omgaan met het gekoeld bewaren van de vaccins.

Voor sommige organisaties worden alle vaccins voor verschillende nevenvestigingen op 1 centrale plaats geleverd. Dat betekent dat de vaccins na ontvangst naar andere locaties moeten worden gebracht. De organisatie dient zich te realiseren dat er geen koeldozen meer worden geleverd om hiervoor te gebruiken. U dient zelf voor koeldozen te zorgen.

Als er niemand aanwezig is op de afgesproken afleverdatum, verzoeken wij om zo snel mogelijk contact op te nemen met SNPG. Indien de vaccins niet kunnen worden afgeleverd, zal de zending de volgende werkdag kosteloos opnieuw worden aangeboden. Voor een eventuele derde of verdere aanbieding van dezelfde levering wordt  € 30,00 (incl. BTW)  in rekening gebracht per aanbieding.