Aflevering vaccins

De vaccins worden in een gekoelde vrachtauto vervoerd en bij u afgeleverd. De vaccins moet u bij aflevering zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 1 uur in de originele verpakking in de koelkast plaatsen. Zorg dat degene die de vaccins in ontvangst neemt, weet hoe om te gaan met het gekoeld bewaren van de vaccins.

Als u ervoor kiest om alle vaccins voor verschillende nevenvestigingen op een centrale plaats af te laten leveren, dan betekent dat dat u zelf verantwoordelijk bent om de vaccins naar de andere locaties te brengen. Uw organisatie moet zich realiseren dat wij geen koeldozen meer leveren die u hiervoor kunt gebruiken. U moet zelf voor koeldozen of een andere vorm van koeling zorgen tijdens transport om zo de koude keten te handhaven.

Als er niemand aanwezig is op de afgesproken afleverdatum verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact ons op te nemen. Als wij de vaccins niet kunnen leveren, bieden wij de zending de volgende werkdag kosteloos opnieuw aan. Voor een eventuele derde of verdere aanbieding van dezelfde levering brengen wij € 40,00 (incl. BTW) per aanbieding in rekening.

Wij wijzen u er op, dat reclamatie bij schade of een discrepantie tussen aantal geleverde vaccins en pakbon binnen 24 uur gedaan moet worden.