Subsidie extra koelcapaciteit

Het ministerie van VWS heeft een reservering van in totaal € 750.000 gemaakt ter compensatie voor het aanschaffen van extra koelcapaciteit. Er zal per huisarts op basis van de persoonlijke AGB-code maximaal € 300,- ter beschikking staan voor de aankoop of huur van een medische koelkast of logger. Deze moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vermeld bij kwaliteitseisen voor de opslag van pneumokokkenvaccins. Bij het invoeren van de declaratie van de vaccinaties kunnen deze kosten (gedeeltelijk) gedeclareerd worden waarbij een originele nota als bewijsvoering moet worden ingediend. Vanzelfsprekend kan er niet meer (gezamenlijk) gedeclareerd worden dan op de nota vermeld staat. Wanneer meer dan 2.500 huisartsen gebruik maken van de vastgestelde tegemoetkoming, zal het maximale bedrag per huisarts worden verlaagd.

Bijvoorbeeld:
2.500 huisartsen ontvangen per praktijk € 300. In totaal € 750.000
3.750 huisartsen ontvangen per praktijk € 200. In totaal € 750.000

U hoeft zich voor deze regeling niet speciaal aan te melden. Elke praktijk die pneumokokkenvaccins bestelt zal tijdens de declaratie de mogelijkheid krijgen om hier gebruik van te maken.

Om een inschatting te kunnen maken of u voldoende koelcapaciteit heeft binnen de praktijk, kunt u hier nagaan hoeveel koelvolume u nodig zult hebben.