Bewaren van vaccins

Het vaccin moet op de juiste manier bewaard worden om de werkzaamheid te behouden. Door te voldoen aan de kwaliteitseisen kunt u waarborgen dat de vaccins hun werkzaamheid behouden.

Voor informatie over de correcte wijze van ontvangst, opslag en gebruik van het AstraZeneca vaccin:

Kwaliteitseisen opslag vaccins:

  • Opslag tussen de 2°C en 8°C
  • Geen levensmiddelen opslaan in de koelkast waarin vaccins en geneesmiddelen worden opgeslagen
  • Koelkast of ruimte waarin de koelkast staat is afsluitbaar
  • De koelkast bevat geen vriescompartiment
  • De koelkast heeft geen opslagvakken in de deur
  • Een gekalibreerde temperatuurlogger logt het temperatuurverloop in de koelkast
  • Deze logger wordt periodiek uitgelezen
  • De gebruikte thermometer/logger is gekalibreerd en wordt periodiek geherkalibreerd of vervangen door een andere gekalibreerde logger
  • De temperatuur-distributie (verdeling) binnen in de koelkast met gesloten deur is maximaal ± 2°C . De temperatuur dient echter te allen tijde tussen de 2°C en 8°C te zijn op alle punten in de koelkast
  • Er voldoende koelcapaciteit is om de vaccins tussen de 2°C en 8°C te bewaren.