Bijhouden

Gedurende het hele jaar verwerkt u mutaties in het bestand van geïndiceerde patiënten op de selectielijst. Denk ook aan de ‘nieuwkomers’ in de praktijk. Vul de lijst aan met bestaande patiënten die tot de risicogroepen zijn gaan behoren.

Belangrijk:
Ken aan ieder arts-patiëntcontact een ICPC-code toe.

Onderliggende artikelen