Vaccinbeheer

Vaccinvervoer en temperatuur bij vaccinopslag vragen extra aandacht, omdat de vaccins zeer kwetsbaar zijn. Bij verkeerd vaccinbeheer kan de werkzaamheid sterk afnemen.

In het document Goed vaccinbeheer is meer informatie te vinden. Het document geeft toelichting over o.a. verantwoordelijkheden van uitvoerende organisaties, gebruik van vaccins en instructies voor vaccintransport en vaccinopslag op locatie.

Voor informatie over o.a. opslag en levering, koude keten onderbreking, klachten over het product gaat u naar de LCI-uitvoeringsrichtlijn COVID-19. In deze uitvoeringsrichtlijn vindt u ook informatie over de bewaartemperatuur, houdbaarheid en expiratiedatum van de verschillende COVID-19-vaccins.

Kwaliteitseisen opslag vaccins:

  • De temperatuur van de opslag verschilt per COVID-19-vaccins. Zie hiervoor de LCI-uitvoeringsrichtlijn COVID-19.
  • Geen levensmiddelen opslaan in de koelkast waarin vaccins en geneesmiddelen worden opgeslagen
  • Koelkast of ruimte waarin de koelkast staat is afsluitbaar
  • De koelkast bevat geen vriescompartiment
  • De koelkast heeft geen opslagvakken in de deur
  • Een gekalibreerde temperatuurlogger logt het temperatuurverloop in de koelkast
  • Deze logger wordt periodiek uitgelezen
  • De gebruikte thermometer/logger is gekalibreerd en wordt periodiek geherkalibreerd of vervangen door een andere gekalibreerde logger
  • De temperatuur-distributie (verdeling) binnen in de koelkast met gesloten deur is maximaal ± 2°C . De temperatuur dient echter te allen tijde tussen de 2°C en 8°C te zijn op alle punten in de koelkast
  • Er voldoende koelcapaciteit is om de vaccins op de juiste temperatuur te bewaren.