Spillage

Voorkom altijd zoveel mogelijk spillage. Binnen de griepvaccinatiecampagne is er een toegestane spillage van 5% van het aantal bestelde vaccins. Dit percentage wijkt af van de Algemene Voorwaarden. Als u meer vaccins over houdt dan wordt over deze vaccins de kostprijs per vaccin ingehouden op uw vergoeding. De kostprijs per griepvaccin is voor het jaar 2021/2022 EUR 6,90.

Indien u geen verantwoording aflegt over bij SNPG bestelde vaccins, worden alle betreffende bestelde vaccins bij u in rekening gebracht tegen de kostprijs per vaccin.