Subsidie extra koelcapaciteit

Het ministerie van VWS heeft een reservering van in totaal € 750.000 gemaakt ter compensatie voor het aanschaffen van extra koelcapaciteit. Er zal per huisarts op basis van de PERSOONLIJKE AGB-code maximaal € 300,- ter beschikking staan voor de aankoop of huur na 1 april 2020 van een medische koelkast of logger. Deze moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vermeld bij kwaliteitseisen voor de opslag van pneumokokkenvaccins. Deze subsidie is eenmalig en geldt voor de periode van het campagnejaar 2020-21.

Elke praktijk die pneumokokkenvaccins bestelt krijgt bij de declaratie de mogelijkheid om van de subsidie gebruik te maken.

Bij het invoeren van de declaratie van de vaccinaties kunnen deze kosten (gedeeltelijk) gedeclareerd worden waarbij een originele nota als bewijsvoering moet worden ingediend. Vanzelfsprekend kan er niet meer (gezamenlijk) gedeclareerd worden dan op de nota vermeld staat. Wanneer meer dan 2.500 huisartsen gebruik maken van de vastgestelde tegemoetkoming, zal het maximale bedrag per huisarts worden verlaagd.

Bijvoorbeeld:
2.500 huisartsen ontvangen per praktijk € 300. In totaal € 750.000
3.750 huisartsen ontvangen per praktijk € 200. In totaal € 750.000

Het declareren van de vergoeding van kosten voor de aanschaf van extra koelcapaciteit gaat als volgt:

In de webapplicatie van SNPG kiest u bij ‘’Declareren” voor ‘’Declareren extra koelcapaciteit’’. Daar wordt de PERSOONLIJKE AGB-code van de declarerende arts ingevuld en dient u het totaalbedrag van de factuur in te vullen. De persoonlijke AGB-code is overigens niet gelijk aan de praktijk-AGB code waarmee u inlogt in de webapplicatie. Indien de factuur ingediend wordt namens meerdere huisartsen, dan kunnen de PERSOONLIJKE AGB-codes van alle betrokken huisartsen worden opgegeven. Alle ingevoerde persoonlijke AGB codes ontvangen de vergoeding.

Gecontroleerd wordt of de invoering van deze persoonlijke AGB-code éénmalig gebeurt.