Opkomstpercentage

U kunt het opkomstpercentage binnen uw organisatie berekenen door het aantal patiënten/cliënten dat behoord tot de doelgroep van het Nationaal Programma Grieppreventie te delen door het aantal dat gevaccineerd is. Ook is het goed om na te gaan of dit percentage is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren en na te gaan waardoor dit veroorzaakt is.

Onderliggende artikelen