Proces

Systematische evaluatie van de vaccinatiecampagne binnen uw zorgorganisatie is van groot belang. Wees al tijdens de uitvoering alert op punten die beter/anders kunnen. Noteer deze.

Bespreek aan het eind van de campagne met de betrokken uitvoerenden wat goed ging en wat beter kan. Maak hier een actielijst van.

Vragen die bij uw evaluatie aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • Zijn de vaccins altijd tussen 2°C en 8°C bewaard?
  • Zijn er patiënten die aan de criteria voldoen, persoonlijk en schriftelijk (inclusief briefpapier met infographic) uitgenodigd?
  • Is het vaccinatiemoment goed verlopen?
  • Waren alle uitvoerenden bevoegd en voldoende bekwaam?
  • Is voor volgend jaar extra scholing van uitvoerenden wenselijk?
  • Zijn mogelijke bijwerkingen gemeld bij Lareb?
  • Zijn alle herhalingsvaccinaties tijdig uitgevoerd?
  • Is snel traceerbaar welke patiënt met welk chargenummer is gevaccineerd?

Maak eventueel bij de evaluatie gebruik van de Checklist proces griepvaccinatiecampagne.

Checklist proces influenzavaccinatiecampagne voor zorgorganisaties.2018

Onderliggende artikelen