Immunosuppressiva

Behandeling met immunosuppressiva is geen contra-indicatie voor een griepvaccinatie.

Het immunosuppressieve effect van methotrexaat neemt 1-3 maanden na staken van het medicijn af. Tijdens behandeling is er derhalve geen voorkeur voor het moment in de week waarop het vaccin wordt toegediend. Het gebruik van methotrexaat heeft geringe invloed op de vaccinatierespons van het griepvaccin, dit is dosisafhankelijk: < 0,4mg/kg/week is er geen tot weinig invloed. Boven die dosering of in combinatie met andere immunosuppressieve medicatie wordt dat effect groter.