Ernstige nierinsufficiëntie

Patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie die leidt tot dialyse of niertransplantatie hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie.

Chronische nierinsufficiëntie varieert van licht tot ernstig, afhankelijk van de zogenaamde nierklaring. Bij een klaring onder de 30 ml/min spreken we van ernstige, chronische nierinsufficiëntie. Dat vormt een indicatie voor de griepvaccinatie. Bij een lichte chronische nierfunctiestoornis is er strikt genomen geen indicatie voor griepvaccinatie, afhankelijk van de bijkomende, oorzakelijke aandoeningen.