Verminderde weerstand tegen infecties

Patiënten met een verminderde weerstand tegen infecties hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie.

Denk hierbij aan de volgende patiënten:

  • Patiënten met een aangeboren ziekte, zoals hypogammaglobulinemie.
  • Patiënten met verworven vormen zoals de ziekte van Hodgkin, leukemie, myelofibrose, de ziekte van Kahler, levercirrose, (functionele) asplenie of een auto-immuunziekte, zoals de ziekte van Crohn.
  • Patiënten die weerstand verlagende medicatie gebruiken. Het kan hierbij gaan om getransplanteerde patiënten. Het is daarom belangrijk patiënten die op de wachtlijst staan voor een transplantatie te vaccineren.
  • Patiënten die chemotherapie en/of bestraling ondergaan. Ook bij deze groep geldt dat het van belang is te vaccineren. Voor griepvaccinatieadvies voor oncologiepatiënten verwijzen wij u naar maligniteiten.
  • Patiënten met een vorm van reuma die medicijnen gebruiken die voor een verminderde weerstand zorgen. Hierbij kunt u denken aan methotrexaat, prednison en de nieuwere middelen: “biologicals”.