Verstandelijke beperking in intramurale voorziening

Alle patiënten die in woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking verblijven hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie.