Herhalen – revaccinatie

Patiënten van 60 jaar en ouder: 1 vaccinatie

De richtlijn Influenzapreventie van het Verenso adviseert om patiënten van 60 jaar of ouder tweemaal te vaccineren om een optimale bescherming te garanderen. Dit in tegenstelling tot het advies van de Gezondheidsraad. Die geeft aan dat patiënten alleen vanwege hun leeftijd niet geïndiceerd zijn om twee vaccinaties te ontvangen. Binnen het NPG geldt het advies van de Gezondheidsraad. Voor mensen in een verpleeghuis mag derhalve 1 vaccin per persoon worden besteld.

Kinderen

Om voldoende antistoffen te vormen moet u de vaccinatie bij kinderen in de leeftijd van zes maanden tot negen jaar die nog nooit een griepvaccinatie hebben gehad na 4 weken herhalen.

Verminderde weerstand: 1 vaccinatie

Bij verminderde weerstand is 1 vaccinatie voldoende. Het oorspronkelijke advies om 2 vaccinaties te geven vanwege verminderde weerstand is vervallen.

Patiënten met een verminderde weerstand tegen infecties hebben na vaccinatie een verminderde antistofrespons. Het is aan te bevelen het einde van een stootkuur af te wachten voordat de griepvaccinatie wordt gegeven. De vaccinatie kan ook tussen twee stootkuren in worden gegeven. Het effect van de griepprik is bij deze groep weliswaar lager dan bij gezonde mensen, maar nog steeds hoger dan bij geen vaccinatie. In het algemeen is het bij deze groep patiënten, die meestal ook onder behandeling zijn van een specialist raadzaam inzake griepvaccinatie te overleggen met de specialist. Griepvaccinatie kan namelijk leiden tot koorts of andere verschijnselen die interfereren met de behandeling door de specialist.

Onderliggende artikelen