Opgave doen

Bent u arts binnen een zorgorganisatie, dan wordt de toediening van de griepvaccins vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. U kunt dan ook geen declaraties bij de SNPG indienen. Wel moet u opgave doen van het aantal gevaccineerde patiënten.

Vanaf 1 december 2019 tot en met 31 januari 2020 kunt u via de website van de SNPG opgave doen van het aantal toegediende vaccins. De SNPG berekent vervolgens het aantal bestelde vaccins minus het aantal dat is toegediend, plus een percentage spillage. Dit percentage is afhankelijk van het aantal toegediende vaccins (zie kader). Indien het aantal bestelde vaccins meer is dan het aantal toegediende vaccins inclusief de spillage, dan moet u deze vaccins terugbetalen tegen de kostprijs (€ 6,90). Hiervoor wordt een factuur verstuurd. Indien u geen opgave doet, worden alle bestelde vaccins bij u in rekening gebracht.

  • U kunt alleen vaccins in uw opgave bij de SNPG meenemen die zijn toegediend aan – voor het NPG – geïndiceerde patiënten. Vaccins op eigen verzoek of voor personeel mogen niet via SNPG worden besteld en kunnen derhalve ook niet in de opgave worden meegenomen.
  • Splits de opgave uit naar 2 leeftijdscategorieën (jonger dan 60 jaar en 60 en ouder). De webapplicatie telt deze 2 categorieën op tot een totaal aantal vaccinaties.

Vanuit het Nationaal Programma Grieppreventie worden vaccins gratis ter beschikking gesteld. Te veel bestelde vaccins leiden echter tot onnodige kosten, vandaar het doen van opgave en het hanteren van een maximaal spillage.

Toegestane spillage over aantal toegediende vaccins bij zorginstellingen
    1 t/m 100 vaccins: 30%
101 t/m 200 vaccins: 20%
201 t/m 300 vaccins 15%
301 t/m 400 vaccins: 10%
401 t/m 500 vaccins: 7,5%
501 vaccins en meer: 5%

 

Onderliggende artikelen