Introductie Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020

Dit najaar zou de campagne voor het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) van start gaan. Aan de voorbereidingen hiervoor is al geruime tijd hard gewerkt. In normale tijden zou hier met zekerheid geschreven zijn dat de website de volledige informatie bevat. De COVID-19-epidemie heeft echter ook invloed op dit nieuwe programma. Op basis van een aanvullend advies van de Gezondheidsraad op 20 april 2020 en het daarop volgende besluit van de staatssecretaris van VWS, worden dit jaar de vaccins en de infrastructuur van het NPPV gebruikt voor het uitnodigen en vaccineren van een andere doelgroep dan eerder vermeld. Hiermee wordt ook de naam gewijzigd naar Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020.

Op deze website vindt u informatie om u bij de uitvoering van de Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020 te ondersteunen.

Vanwege de aanpassingen van de doelgroep is op de website nog niet alle informatie beschikbaar zijn. Dat staat dan expliciet vermeld.

Uitgangspunt is dat zowel het NPG (Nationaal Programma Grieppreventie) als de Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020 doorgang vinden zoals nu gepland. De WHO waarschuwt voor extra morbiditeit en mortaliteit als vaccinatiecampagnes voor andere ziektes niet doorgaan. Elke onderbreking, zelfs voor een korte tijd, zal leiden tot een toename van ziekte en sterfte, vooral bij de bekende risicogroepen en daarmee tot het verder belasten van de door de COVID-19-epidemie toch al overbelaste gezondheidszorg.

Er wordt door de NHG, LHV, RIVM en SNPG een advies opgesteld over de invulling van de vaccinatiespreekuren waarbij de landelijke maatregelen rondom COVID-19 in acht worden genomen. In dit advies worden verschillende scenario’s meegenomen. U wordt hierover geïnformeerd zodra er meer bekend is.