Introductie Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020

Dit najaar gaat het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) van start.

De COVID-19-epidemie heeft ook invloed (gehad) op dit nieuwe programma. Op basis van een aanvullend advies van de Gezondheidsraad op 20 april 2020 en het daarop volgende besluit van de staatssecretaris van VWS, worden dit jaar de vaccins en de infrastructuur van het NPPV gebruikt voor het uitnodigen en vaccineren van een andere doelgroep dan oorspronkelijk de intentie was. Daarom wordt er ook gesproken over Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020.

Op deze website vindt u informatie om u bij de uitvoering van de Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020 te ondersteunen.

Uitgangspunt is dat zowel het NPG (Nationaal Programma Grieppreventie) als de Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020 doorgang vinden zoals gepland. De WHO waarschuwt voor extra morbiditeit en mortaliteit als vaccinatiecampagnes niet doorgaan. Elke onderbreking, zelfs voor een korte tijd, zal leiden tot een toename van ziekte en sterfte, vooral bij de bekende risicogroepen en daarmee tot het verder belasten van de door de COVID-19-epidemie toch al overbelaste gezondheidszorg.

Inmiddels is er na samenwerking tussen NHG, LHV, RIVM en SNPG een advies opgesteld over de invulling van de vaccinatiespreekuren waarbij de landelijke maatregelen rondom COVID-19 in acht worden genomen. In dit advies worden verschillende scenario’s meegenomen.