Belangrijkste aandachtspunten Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020

Dit najaar worden de vaccins en de infrastructuur van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) gebruikt voor het uitnodigen en vaccineren van personen van 73 tot en met 79 jaar (geboortejaren 1941 tot en met 1947. Deze Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020 gaat dit najaar, tegelijkertijd met het NPG (Nationaal Programma Grieppreventie), van start.

Het pneumokokkenvaccin kan gelijktijdig met het griepvaccin worden toegediend.

Indien een patiƫnt eerder is gevaccineerd tegen pneumokokken, dan moet het interval tussen de laatst gegeven en geplande pneumokokkenvaccinaties beoordeeld worden. Medische indicaties waarbij dit kan spelen zijn onder andere asplenie en sikkelcelziekte.

De kwaliteitseisen van de opslag van de vaccins zijn aangescherpt om te borgen dat vaccins onder de juiste condities worden bewaard.

De koelkastcapaciteit behoeft speciale aandacht. Uw patiƫntendoelgroep zal kleiner zijn dan bij het NPG, maar de verpakkingen van het pneumokokkenvaccin zijn 2,5 maal groter dan de griepvaccins.