Onderbroken koude keten

Meldformulier onderbroken koude keten 2020

Formulier voor het melden van het onderbreken van de koude keten van vaccins en daarmee gepaard gaande mogelijke gevolgen.