Hiv

Heeft iemand met hiv een indicatie voor een griep- en/of een pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
Patiënten met een hiv-infectie hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. Bij hiv-infectie moet u de griepvaccinatie altijd in overleg met de behandelend arts voor hiv uitvoeren.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten met een Hiv-infectie hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.