Stoma

Is het hebben van een stoma een indicatie?

Antwoord: Een stoma is strikt genomen geen indicatie, tenzij bepaalde medicijnen worden gebruikt die de weerstand verlagen. Dan is er wel een indicatie, op basis van de aandoening waarvoor het stoma is aangelegd (denk aan ziekte van Crohn).