Algemene informatie COVID-19-vaccinatie

NHG Praktijkhandleiding

De NHG Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie is online beschikbaar.

Informatie voor professionals
Hier zijn onder meer de richtlijn, Q&A’s,  e-learning en nieuwsbrieven te vinden.

Hier is meer informatie te vinden over de richtlijnen en draaiboeken van COVID-19


E-learning

Er is een e-learning beschikbaar vanuit het RIVM.
De e-learning omvat een algemeen deel (o.a. ontwikkeling vaccins, doelgroepen, rollen stakeholders, uitvoeringsaspecten en voorbeeldgesprekken) en vaccin specifieke hoofdstukken.
Accreditatie wordt aangevraagd.
Er komt geen aparte e-learning vanuit SNPG.

Q&A
Er is een Q&A beschikbaar die continu geactualiseerd wordt.

Bureaukaart
Voor het praktijkpersoneel is een digitale bureaukaart beschikbaar met daarop de meest gestelde vragen door patiënten. Een vergelijkbaar hulpmiddel heeft u eerder ontvangen bij het NPPV. Vanwege de regelmatige aanpassingen die hieraan worden gedaan, is er gekozen voor een digitale versie in plaats van een hardcopy.

Bijwerkingen
Bijwerkingen van het vaccin kunnen gemeld worden bij Lareb op telefoonnummer 073-6469700 of op www.lareb.nl.
Lareb is een vaccinatiekennisbank gestart. Deze kennisbank geeft informatie over bijwerkingen en vermeende bijwerkingen van vaccins voor publiek en professionals. Informatie via https://www.lareb.nl/vaccin-knowledge

Nieuwsbrief van het RIVM
De nieuwsbrief is beschikbaar voor medische professionals die de vaccinatie uitvoeren.