Selecteren, uitnodigen en informeren

Selecteren

Huisartsen gaan vooralsnog in de huisartspraktijk vaccineren met het AstraZeneca vaccin. Dit gebeurt gefaseerd en per regio. Meer informatie hierover vindt u bij “voorbereiding ” onder “vaccineren met het AtraZeneca vaccin: Inleiding” en bij “Plannen en organiseren vaccinatie met AstraZeneca”.

Uitnodigen

Huisartsen gaan vooralsnog in de huisartspraktijk vaccineren met het AstraZeneca vaccin. Dit gebeurt gefaseerd en per regio. Meer informatie hierover vindt u bij “voorbereiding ” onder “vaccineren met het AtraZeneca vaccin: Inleiding” en bij “Plannen en organiseren vaccinatie met AstraZeneca”.

Informeren

De huisarts is volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht om patiënten goed te informeren. De patiënt mag geen dwang ervaren. Uniformiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de voorlichting zijn belangrijke basisprincipes bij het informeren.

Meer informatie over de landelijke kwaliteitseisen van voorlichting vindt u via het RIVM en de Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek van de KNMG.

De huisartspraktijk ontvangt een uitnodigingsset om te versturen aan de patiënten.