Uitnodigen

Binnen de zorgorganisatie heeft u een eigen methode om mensen uit te nodigen, te informeren en te vaccineren. Dit is afhankelijk van de populatie en de organisatie. De volgende punten zijn van belang:

  • Uit onderzoek is gebleken dat een persoonlijke, schriftelijke uitnodiging het meest effectief is. Patiënten (of hun vertegenwoordigers) moeten voldoende worden geïnformeerd over de griepvaccinatie. Dit is volgens de WGBO ook een plicht van de arts. U kunt daarom de gratis infographic aanbieden of verwijzen naar de infographic op de website (www.snpg.nl). De infographic beantwoordt mogelijk ook al vragen van patiënten  (of hun vertegenwoordigers).
  • Selecteer de patiënten
  • Controleer de overzichtslijst patiënten
  • Nodig de patiënten/bewoners uit of regel het moment van vaccinatie