Gebruik veiligheidsnaalden

Gebruik veiligheidsnaalden

Sinds januari 2012 is er een EU-richtlijn van kracht die het voorkómen van prikaccidenten en het veilig werken benadrukt. In Nederland heeft deze richtlijn in 2013 geleid tot een wijziging in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Naast het verbod op het terugplaatsen van doppen op de naalden (recappen), is ook het gebruik van veiligheidsnaalden verplicht gesteld. Veiligheidsnaalden zijn veilige naalden met een ingebouwd beschermingsmechanisme om prikaccidenten te voorkomen.

Besluit RIVM

Het RIVM heeft in 2016 het besluit genomen dat de influenzavaccins worden geleverd zonder naald en dat huisartsen en zorginstellingen zelf de veiligheidsnaald moeten aanschaffen. Dit besluit is gebaseerd op de volgende argumenten:

  • Er is onvoldoende aanbod van influenzavaccins met een geïntegreerde veiligheidsnaald;
  • De verantwoordelijkheid voor het voorkómen van prikaccidenten ligt bij de werkgever.

Vergoeding

Naast de aanschaf van veiligheidsnaalden brengen de extra werkzaamheden ook kosten met zich mee. Het RIVM heeft daarom in 2016 besloten het tarief voor de huisarts per toegediende vaccinatie met € 0,30 te verhogen. Hierin is de extra tijdsinvestering en de aanschaf van de naalden begroot. De LHV heeft een berekening gemaakt van de extra kosten die gepaard gaan met de invoering van veiligheidsnaalden. De tariefsverhoging is in lijn met deze berekening.

Influenzavaccins zonder naalden

Voor het griepvaccinatieprogramma betekent dit dat ook in het campagnejaar 2019/2020 vaccins zonder naald worden geleverd. Influenzavaccins met een aangesmolten veiligheidsnaald zijn nog onvoldoende beschikbaar op de markt. U bestelt de influenzavaccins zoals u gewend bent bij de SNPG. De veiligheidsnaalden bestelt u bij de farmaceutische groothandel.

Deze wijziging in het beleid brengt extra werkzaamheden met zich mee. Voor meer informatie: zie veelgestelde vragen over gebruik van veiligheidsnaalden.

Bestellen van veiligheidsnaalden

De veiligheidsnaalden kunt u bestellen bij een farmaceutische groothandel naar keuze. U gaat met de groothandel een overeenkomst aan en deze leverancier zal de veiligheidsnaalden bij u bezorgen. Let u erop dat u veiligheidsnaalden bestelt met de juiste maatvoering.

Let op: De bestelling van veiligheidsnaalden verloopt hoogstwaarschijnlijk per 100 stuks, in tegenstelling tot de bestelling van vaccins, die per 10 stuks gaat.

Onderliggende artikelen