Meldingsformulier onderbroken koude keten

Meldformulier onderbroken koude keten 2019

Formulier voor het melden van het onderbreken van de koude keten van griepvaccins en daarmee gepaard gaande mogelijke gevolgen.