Nieuws vanuit SNPG

Hercertificering conform de nieuwe norm

SNPG is vanaf november 2017 conform de nieuwe ISO-norm: NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit houdt voor onze organisatie in dat de processen kwalitatief goed in kaart zijn gebracht. Lees meer

Feiten en cijfers griep winter in Nederland 2016/2017 – RIVM

Het RIVM is het wetenschappelijk instituut dat onderzoek doet naar griep(vaccinatie). Met de gegevens die wij verzamelen maakt het RIVM de belangrijkste feiten over griep en de griepprik inzichtelijk. Feiten en cijfers griep in Nederland, winter van 2016:2017 Lees meer

Griepvaccinatie tijdens chemotherapie

De indicatie voor griepvaccinatie van patiënten met een verminderde weerstand, zoals bijvoorbeeld door chemotherapie, staat weinig ter discussie. Toch blijken veel patiënten met chemotherapie niet gevaccineerd te worden. Lees meer

Nieuwsbrief SNPG september 2017 voor de zorgorganisaties

Opdrachtbevestiging Deze week heeft u van ons per post de opdrachtbevestiging van de door u bestelde griepvaccins ontvangen. In deze opdrachtbevestiging wordt een overzicht gegeven van uw bestelling griepvaccins met bijbehorende aflevergegevens. Tevens ontvangt u aanvullende informatie over de gang van zaken rondom uw bestelling. Indien u geen opdrachtbevestiging heeft ontvangen, neemt u dan co... Lees meer

Nieuwsbrief SNPG september 2017 voor de huisartsen

Opdrachtbevestiging Deze week heeft u van ons per post de opdrachtbevestiging van de door u bestelde griepvaccins ontvangen. In deze opdrachtbevestiging wordt een overzicht gegeven van uw bestelling griepvaccins met bijbehorende aflevergegevens. Tevens ontvangt u aanvullende informatie over de gang van zaken rondom uw bestelling. Indien u geen opdrachtbevestiging heeft ontvangen, neemt u dan co... Lees meer

Nieuwsbrief SNPG mei 2017 voor de zorgorganisaties

Bestellen influenzavaccins vanaf 1 juni tot en met 30 juni Vanaf donderdag 1 juni kunt u influenzavaccins bestellen via de website van SNPG. U kunt in de webapplicatie zelf een keuze maken op welke beschikbare datum de vaccins geleverd moeten worden. Let op: er is een bepaalde hoeveelheid uit te leveren vaccins per werkdag beschikbaar, […] Lees meer

Nieuwsbrief SNPG mei 2017 voor de huisartsen

Bestellen influenzavaccins vanaf 1 juni tot en met 30 juni Vanaf donderdag 1 juni kunt u influenzavaccins bestellen via de website van SNPG. U kunt in de webapplicatie zelf een keuze maken op welke beschikbare datum de vaccins geleverd moeten worden. Let op: er is een bepaalde hoeveelheid uit te leveren vaccins per werkdag beschikbaar, […] Lees meer

Terugblik griepcampagne 2016/2017

Beste uitvoerder van de griepcampagne, In het voorjaar blikken we altijd met u terug op de afgelopen griepcampagne. Ondanks de forse beleidswijziging binnen het NPG, “werken met veiligheidsnaalden”, mogen we concluderen dat de afgelopen vaccinatieperiode rustig en zonder veel problemen is verlopen. In onze nieuwsbrief van november 2016 hebben wij u gevraagd om uw ervaringen […] Lees meer

NHG-SNPG Handleiding Influenzavaccinatie 2016

De NHG/SNPG Handleiding Influenzavaccinatie 2016 is beschikbaar! De handleiding is behulpzaam bij een optimale praktijkorganisatie rond de griepvaccinatie. Het is een herziening van de Handleiding uit 2015. De handleiding sluit aan op de adviezen van de Gezondheidsraad, de NHG-Standaard Influenza en influenzavaccinatie en de werkwijze van de SNPG. Klik hier voor de nieuwe NHG/SNPG Handleiding I... Lees meer