Uitgelicht door SNPG

Inzicht in respiratoir syncytieel virus in jonge kinderen. Noodzakelijk voor toekomstige preventie, Nivel

Vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw hebben vaccinatieprogramma’s voor kinderen wereldwijd gezorgd voor vermindering van ziektelast en sterfte.(1) Kinderen worden op jonge leeftijd gevaccineerd om hen vroeg in het leven te beschermen tegen infectieziekten. Zuigelingen kunnen direct na de geboorte beschermd worden tegen infectieziekten met een ernstig beloop, door hun moeders tijdens de […] Lees meer

Feiten en cijfers griep, RIVM

Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken. Lees meer

Griep, RIVM

Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. In het dagelijks spraakgebruik worden allerlei ziekten waarbij verkoudheid, hoesten en koorts optreden ‘griep’ genoemd. Deze informatie gaat uitsluitend over de echte griep (veroorzaakt door het influenzavirus). Lees meer

ECDC

This is the seventh report for the 2018–19 influenza season. As of week 20 in 2019, 204 512 influenza detections across the WHO European Region have been reported. Ninety-nine per cent were type A viruses, with A(H1N1)pdm09 prevailing over A(H3N2), and 1% type B viruses, with 83 (60%) of 139 ascribed to a B/Yamagata-lineage. Lees meer

Flu News Europe

Week 21-25/2019 (20 May–23 June 2019) Influenza activity was at interseason levels. Of specimens reported from sentinel sources, 1.6% tested positive for influenza. Of SARI specimens tested for influenza, 3% were positive. During the summer, influenza reports will be published on 28 June, 16 August and 4 October. Weekly reporting will resume on 11 October […] Lees meer

Patiënt kan eind 2020 terecht bij huisarts voor pneumokokkenvaccinatie (LHV, 19 juni 2019)

Huisartsen gaan de pneumokokkenvaccinatie uitvoeren. Dit is op verzoek van het ministerie van VWS en na zorgvuldige afweging in de LHV-ledenraad, ondanks de hoge werkdruk van huisartsen. De belangrijkste reden om in te stemmen is dat de patiënt straks laagdrempelig terecht kan bij zijn eigen huisarts. Lees meer

Nivel Zorgregistraties eerste lijn – Surveillance 10 april 2019 (week 13)

De griepepidemie in Nederland is voorbij. In week 14 van 2019 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 35 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is onder de epidemische grens van 51 per 100.000. Van week 50 t/m week 11 was er een griepepidemie in Nederland. In week 14 […] Lees meer

Stand van zaken tot en met 7 april 2019, RIVM

Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus in het seizoen 2018/2019. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken. Lees meer

Flu News Week 13/2019 (25-31 March 2019)

Of 45 countries reporting on geographic spread, 11, located in northern, southern, and western areas of the European Region, reported widespread activity. Specimens collected from individuals presenting with ILI or ARI to sentinel primary health care sites yielded an influenza virus positivity rate of 32%, a decrease for the third week in a row. Of […] Lees meer