Aanvullende maatregel prioritering noodzakelijk

We beseffen dat u dit campagnejaar door de coronamaatregelen al veel aanpassingen heeft moeten doen. Hoewel de grote vraag naar de griepprik op zich positief is, betekent het een extra uitdaging voor u in reeds roerige tijden. Wij zijn ons daar van bewust.

Vorige week is het maximum van 114% vaccins ten opzichte van vorig jaar gesteld. Dit heeft als doel de vaccins zo eerlijk mogelijk te verdelen over de praktijken. We krijgen echter steeds meer signalen dat op landelijk niveau de extra vraag naar griepvaccins het aantal beschikbare vaccins lijkt te overstijgen.

Publiekscommunicatie RIVM

 Algemene oproep aan gezonde 60- tot en met 69-jarigen

Vanuit het RIVM zullen we het publiek vanaf dinsdag 27 oktober actief informeren over het mogelijke vaccintekort en het belang om voorrang te geven aan mensen die het meeste baat hebben bij de griepprik. Daarbij verzoeken we mensen van 60 tot en met 69 jaar zonder medische indicatie nu niet in te gaan op de uitnodiging voor de griepprik. Dit zullen wij doen via landelijke, regionale en lokale media.

We vragen u als huisarts de oproep van de overheid ook te delen met uw patiëntenpopulatie, via uw communicatiekanalen zoals de praktijkwebsite en/of nieuwsbrief. Hier vindt u een voorbeeldtekst. U kunt patiënten hierbij wijzen op de publieksinformatie van het RIVM op www.rivm.nl/griepprik. Dit kan helpen om te zorgen dat tijdens de vaccinatiespreekuren zo min mogelijk 60 tot en met 69 jaar zich melden voor de griepprik.

Heeft u na het vaccineren van de geprioriteerde groepen nog vaccins over?

Ga bij uw hagro na of er collega-praktijken met tekorten zijn, als u na het vaccineren van de mensen met een medische indicatie en mensen van 70 jaar en ouder nog vaccins over heeft. Indien u geen tekorten heeft binnen uw hagro voor deze groepen, verzoeken wij u om pas eind november de groep gezonde 60- tot en met 69-jarigen in te gaan plannen voor vaccinatie. Tegen die tijd hebben we een beter beeld van de landelijke situatie.

Heeft u extra vaccins nodig?

U kunt een nabestelling doen tot een maximum van 114% griepvaccins ten opzichte van vorig jaar. Mocht u al het maximum hebben besteld en meer vaccins nodig hebben, dan kunt u hiervoor per mail een aanvraag doen bij SNPG. SNPG houdt deze gewenste bestellingen bij. Mochten er aan het einde van de vaccinatieperiode vaccins over zijn, dan informeren we u hier zo snel mogelijk over. We raden u daarom aan een lijst bij te houden van patiënten die wel een griepprik wensen, maar die in de eerste ronde buiten de boot zijn gevallen.

Als u vaccins voor mensen met een medische indicatie en 70 jarigen en ouder tekort komt, kunt u ook nagaan of praktijken in de buurt vaccins over hebben.

Pneumokokkenprik

Zoals eerder gecommuniceerd is ook de opkomst voor de pneumokokkenvaccinatie onzeker. Op dit moment is de verwachting dat er in Nederland voldoende vaccins beschikbaar zijn om alle geïnteresseerden uit de doelgroep te vaccineren. Onderling uitwisselen van vaccins is waarschijnlijk wel noodzakelijk. Daarom adviseren we u bij een collega-praktijk te rade te gaan als u vaccins tekortkomt. Er zijn namelijk ook praktijken die pneumokokkenvaccins over hebben.

Mocht er uiteindelijk toch een nationaal tekort blijken aan vaccins, dan zullen wij ons inspannen om toch nog extra vaccin in te kopen. Pneumokokkenvaccinatie en pneumokokkenziekte is niet seizoensgebonden. In het geval van een tekort is het daarom ook mogelijk het vaccin later te geven. Dit kan bijvoorbeeld ook tijdens een regulier consult.

BTW bij uitruilen griep- en pneumokokkenvaccins

We vragen u bij vaccintekorten te rade te gaan bij collega-praktijken met de vraag of die nog vaccins over hebben. We zijn ons ervan bewust dat er BTW vragen rondom dat ruilen kunnen ontstaan. Wij vragen als RIVM aan VWS om de mogelijkheden te onderzoeken de huisarts te vrijwaren van dat risico. Laat u zich hierdoor vooral niet weerhouden van ruilen. SNPG komt op een later moment met een advies over de verrekening van deze extra vaccins. In ieder geval is het goed dat de leverende en de ontvangende partij beiden een goede registratie bijhouden.