Inhoud en doel NPPV

Waarom start dit programma?

Op 28 februari 2018 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om volwassen vanaf 60 jaar vaccinatie aan te bieden met het 23-valente pneumokokkenpolysacharidevaccin (PPV23). En om deze vaccinatie elke 5 jaar te herhalen, tot en met de leeftijd van 75 jaar. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit advies overgenomen. In verband met de COVID19-pandemie is door de Gezondheidsraad in april 2020 geadviseerd om de doelgroep te wijzigen naar alle mensen die in dat jaar 73 tot en met 79 jaar worden (geboortejaren 1941 tot en met 1947).

Deze website is voor de zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het NPPV. We geven uitleg over wat nodig is om het NPPV effectief en volgens de kaders te laten verlopen.