Inhoud en doel NPPV

Waarom start dit programma?

Op 28 februari 2018 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om volwassen vanaf 60 jaar vaccinatie aan te bieden met het 23-valente pneumokokkenpolysacharidevaccin (PPV23). En om deze vaccinatie elke 5 jaar te herhalen, tot en met de leeftijd van 75 jaar. Om tot dit advies te komen heeft de Gezondheidsraad een vergelijking gemaakt van diverse strategieën, waarvan vaccinatie met PPV23 op de leeftijd van 60, 65, 70 en 75 jaar de doelmatigste strategie is. Vergeleken met de alternatieven is deze strategie het meest effectief en kost het minst (Rapport Gezondheidsraad). De staatssecretaris van VWS heeft dit advies overgenomen. Via een stemming onder de leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is er in juni 2019 besloten dat dit programma in de huisartsenpraktijk wordt uitgevoerd.

Deze website is voor de zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het NPPV. We geven uitleg over wat nodig is om het NPPV effectief en volgens de kaders te laten verlopen.

Hoe gaat dit programma eruitzien?

Vanaf 2020 zullen jaarlijks alle mensen die in dat jaar 60, 65, 70 en 75 jaar worden, een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie (zie tabel 1). Na 5 jaar is iedereen uit de doelgroep van 60 t/m 75-jarigen één keer uitgenodigd. Dit betekent dat personen in de doelgroep 60 t/m 75-jarigen maximaal 4 jaar op de vaccinatie wachten. We houden geen inhaalcampagne. Na 5 jaar is het vaccin uitgewerkt en ontvangen volwassenen tot en met de leeftijd van 75 jaar een nieuwe uitnodiging.