Subsidie

Het beschikbare budget voor het NPG wordt vastgesteld door het ministerie van VWS, dat het RIVM heeft verzocht een subsidieregeling ten aanzien van dit budget op te stellen. Jaarlijks wordt verantwoording (zie hieronder: jaarverslag 2017-2018) afgelegd over de activiteiten die zijn ondernomen met de subsidie die hiervoor is verkregen. Vanuit de subsidie worden de kosten voor de vergoeding die artsen ontvangen voor het toedienen van vaccins en de organisatiekosten van de SNPG betaald.

DEF jaarverslag SNPG, 2017