Subsidie

Het ministerie van VWS stelt het beschikbare budget voor het NPG en het NPPV vast. Het RIVM heeft dit ministerie verzocht om een subsidieregeling voor dit budget op te stellen. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die zijn ondernomen met de subsidie die hiervoor is verkregen. Vanuit de subsidie worden de kosten voor de vergoeding die artsen ontvangen voor het toedienen van vaccins en de organisatiekosten van de SNPG betaald.

De verantwoording over 2022-2023 is samengevat in de volgende infographic.