Disclaimer

Deze website alsmede de inhoud hiervan is eigendom van de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG). De website is voor iedereen toegankelijk, mits deze zich als gast gedraagt. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken of van aangeboden diensten gebruik te maken.

Uitsluiting aansprakelijkheid
SNPG voert jaarlijks het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) uit. Tevens coördineert SNPG de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie. Zij ontvangt hiervoor subsidie van het ministerie van VWS. De website informeert huisartsen en zorgorganisaties over het NPG, NPPV en de COVID-19-vaccinatie. Deze website wordt met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat informatie niet (meer) juist, niet (meer) volledig is of niet (meer) up-to-date is. Bezoekers kunnen aan de informatie die opgeslagen is in www.snpg.nl geen rechten ontlenen. SNPG is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) die het gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de informatie en/of de website. SNPG probeert de website en daarmee de bezoekers zoveel mogelijk te beschermen van ongewild bezoek van personen of virussen. Mocht dit toch gebeuren, dan is SNPG hiervoor niet aansprakelijk.

Auteursrecht
Op alle aanwezige informatie berust auteursrecht. Auteurs zijn medewerkers van SNPG, het NHG en derden. Onrechtmatig gebruik of distributie van informatie is niet toegestaan, zonder (schriftelijke) toestemming van de SNPG of betreffende derde persoon.

Links
De SNPG website bevat hyperlinks naar instanties en organisaties waarover geen inhoudelijke of technische controle wordt uitgeoefend. SNPG is niet verantwoordelijk voor de inhoud en kan geen garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Contact
Deze website wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de SNPG. Voor vragen en reacties op de site kunt u contact opnemen via griep@snpg.nl. Wij verzoeken u dit adres en andere e-mailadressen op deze website niet te gebruiken voor andere doeleinden, zoals het toezenden van informatie, voorlichtings- of reclamemateriaal.

Gewijzigd maart 2021