Historie

In Nederland bestaat al jaren gericht beleid voor influenzavaccinatie van personen met een verhoogd risico op complicaties bij influenza. Door introductie van een programmatische aanpak is de vaccinatiegraad van risicogroepen gestegen van 42% in 1995 naar 70% de laatste jaren.

Tot 1993
De Gezondheidsraad adviseert welke risicogroepen in aanmerking komen voor een influenzavaccinatie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt de betrokken beroepsbeoefenaren daarvan jaarlijks op de hoogte.

1993
Influenzavaccinatie krijgt het karakter van een programma. De Nederlandse Influenza Stichting (NIS) geeft actief voorlichting aan de risicogroepen. Dit gebeurt met Postbus 51-spots. VWS en de industrie financieren de voorlichting. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) steunen deze campagne.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) publiceert de NHG-Standaard Influenza en influenzavaccinatie. Hierin wordt voor het eerst een actief uitnodigingsbeleid gepropageerd. Ook ligt de nadruk op systematische opsporing van risicopatiënten.

1995
Met het project ‘Preventie: maatwerk’ ondersteunen de LHV en het NHG de programmatische uitvoering van de influenzavaccinatie in de huisartsenpraktijk. Er komt een selectiemodule in ieder HIS.

1996
Mede op advies van de Gezondheidsraad wordt het programma uitgebreid met vaccinatie voor alle 65-plussers.

1996/1997
De preventie van influenza door vaccinatie van risicogroepen wordt gefinancierd uit de premiegelden via de ‘Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring programmatische preventie van influenza door griepvaccinatie’ (vastgesteld door de Ziekenfondsraad, dit is de voorloper van het CVZ). De contactkantoren (zorgkantoren) worden subsidieontvangers. Zij ontvangen en betalen de declaraties van huisartsen en apothekers.

1997
De minister van VWS besluit – in overeenstemming met de LHV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) – dat de preventie van influenza vorm moet krijgen in het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG).

De Commissie Zorg (gemandateerd door de Ziekenfondsraad) stelt op verzoek van de minister de ‘regeling subsidiëring NPG’ vast. De griepvaccinatie gaat dus van de reguliere verzekerde zorg naar de gesubsidieerde zorg.

Om de aflevering van influenzavaccins te vereenvoudigen, richt de LHV de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) op. De SNPG maakt afspraken met de huisartsen over de uitvoering van het NPG en met de SVM (de voorloper van het RIVM-DVP) over de inkoop en distributie van influenzavaccins.

2005
De Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) neemt de taken van de LHV over in het project ‘Preventie: maatwerk’.

2006
De regie van het NPG gaat van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) naar het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (RIVM-CvB).

2007
De Gezondheidsraad brengt aan de minister van VWS een nieuw advies uit over de doelgroepen voor influenzavaccinatie.

2008
De minister van VWS besluit op advies van de Gezondheidsraad dat de leeftijdsindicatie van de doelgroep van 65 naar 60 jaar gaat. De doelgroep ‘recidiverende furunculose’ vervalt. Het NHG brengt de eerste herziening van de NHG-Standaard Influenza en influenzavaccinatie uit.

2009
In 2009 is gestart met de voorbereidingen voor het digitaliseren van de bestel- en declaratieprocedure. Het doel is dat vanaf 2010 alle deelnemende zorgprofessionals hun bestelling en declaratie via de website kunnen invoeren. In de tweede helft van het jaar leidt de uitbraak van de pandemie tot een tweede vaccinatiecampagne, waarbij alle doelgroepen binnen het NPG worden uitgenodigd voor twee vaccinaties tegen Nieuwe Influenza A (H1N1). Dit heeft grote gevolgen voor de uitvoering door de zorgprofessional.

2010
De webapplicatie NPG wordt voor het eerst gebruikt voor het bestellen van de vaccins door huisartsen en artsen van zorgorganisaties en later in het jaar voor de declaraties van huisartsen en de opgaven van de artsen van zorgorganisaties. Tevens wordt met behulp van de ervaringen tijdens de vaccinatiecampagne tegen Nieuwe Influenza A het callcenter geprofessionaliseerd, waar zorgprofessional terecht kunnen met hun vragen.

2012
De SNPG neemt de werknemers van de SNPG in dienst (in plaats van de LVG). Het kantoor verhuist naar Ondiep Zuidzijde in Utrecht.