Over SNPG

We bieden u graag achtergrondinformatie over de stichting, onze missie en visie, het bureau en de medewerkers. Wat is onze taak binnen het Nationaal Programma Grieppreventie en het Nationaal Programma Pneumokokken Volwassenen, wie is de opdrachtgever en waar zien we onszelf in de toekomst.

We geven een inkijk in de historie van het Nationaal Programma Grieppreventie en het Nationaal Programma Pneumokokken Volwassenen en laten zien welke organisaties betrokken zijn bij deze preventieprogramma’s.