Inhoud en doel NPG

Doel van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) is om kwetsbare groepen (60 plussers en mensen met een risico-indicatie zoals longziekten, hart- of nieraandoeningen en diabetes mellitus) te beschermen tegen (de gevolgen van) griep. Het programma biedt mensen met een verhoogd risico op complicaties bij influenza een gratis griepvaccinatie aan. Jaarlijks worden ongeveer 3,3 miljoen mensen gevaccineerd in het NPG. Het programma is succesvol, ondanks dat de vaccinatiegraad dalende is.

Deze website is bedoeld voor de zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het NPG. We geven uitleg over wat nodig is om het NPG effectief en volgens de kaders te laten verlopen.