Onze kwaliteit

Wij zijn er trots op dat op 1 november 2019 bij onze organisatie met succes een controle audit, volgens de nieuwe ISO-norm: NEN-EN-ISO 9001:2015, is afgenomen. Dit houdt voor onze organisatie in dat de processen kwalitatief goed in kaart zijn gebracht. SNPG is een kleine organisatie met 4 werknemers, wat ons in sommige opzichten kwetsbaar maakt. Doordat we werken conform de eisen die de ISO-certificering aan ons stelt en bouwen aan het continue proces om kwalitatief goed werk te leveren, blijven we onszelf ontwikkelen en verbeteren.

Graag vragen wij een paar minuten van uw tijd om een aantal gesloten vragen te beantwoorden ten behoeve van onze kwaliteitsmeting. Alvast bedankt voor uw medewerking.