Bestuur

De stichting heeft een drieledig bestuur; een voorzitter, penningmeester en een bestuurslid.
Twee van de bestuursleden zijn praktiserend huisarts, de voorzitter is onafhankelijk.
Voorzitter:                                                                                  mevrouw C.E. Plat-Vlasblom
Penningmeester en praktiserend huisarts:                                mevrouw L. Hartholt
Bestuurslid, bestuurslid van de LHV en praktiserend huisarts: de heer L.J.H. Hoeve