E-learning

Vanaf medio september 2018 vernieuwde e-learning voor uitvoerders van de griepcampagne

Momenteel wordt gewerkt aan vernieuwing van de e-learning voor de uitvoering van de griepcampagne van 2018-2019. Per medio september 2018 zal er één vernieuwde module beschikbaar zijn waarin alle aspecten van de griepcampagne aan de orde zullen komen. Met deze module zullen de uitvoerders van de griepcampagne optimaal voorbereid zijn op de komende griepcampagne.
De huidige modules worden samengevoegd, verduidelijkt en aangepast aan de vernieuwde communicatie richting geïndiceerde patiënten.
De module wordt ontwikkeld voor een ieder die de griepcampagne in de praktijk uitvoert, zowel binnen de huisartsenpraktijk als in de zorgorganisatie. De e-learning wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld door de SNPG, het NHG, de NVDA en het RIVM.
Tot 1 september zal de huidige e-learning met twee modules beschikbaar blijven.

Huidige modules staan tot medio september ter beschikking

De twee modules die momenteel gevolgd kunnen worden zijn: ‘Griepvaccinatie in de praktijk’ en ‘vaccineren met veiligheidsnaalden’. Beide modules zijn tot medio september beschikbaar.

In de module ‘Griepvaccinatie in de praktijk’ wordt in zes hoofdstukken aandacht besteed aan alle stappen die moeten worden doorlopen om de griepcampagne succesvol uit te voeren. Dit begint bij de voorbereiding tot aan de afronding van de hele campagne. De onderwerpen ‘voorlichting’ en het ‘bewaren van vaccins’ worden apart belicht.
In de module ‘Vaccineren met veiligheidsnaalden’ worden alle aspecten behandeld waar u rekening mee moet houden met betrekking tot de levering van vaccins zonder naalden en tot het gebruik van veiligheidsnaalden.

Accreditatie

Accreditatie voor de module ‘Griepvaccinatie in de praktijk’ is toegekend door KABIZ, de KNMG, de NVvPo en V&VN. Er wordt één accreditatiepunt toegekend.
Voor de module ‘Vaccineren met veiligheidsnaalden’ is geen accreditatie toegekend.
Voor de per 1 september vernieuwde e-learning zal naar verwachting ook één accreditatiepunt worden toegekend.

Benodigde tijd

Het doorlopen van de module ‘Griepvaccinatie in de praktijk’ kost ongeveer 1 uur. U hoeft de cursus niet in een keer af te ronden, dit kan in meerdere sessies.
Het doorlopen van de module ‘Vaccineren met veiligheidsnaalden’ kost ongeveer 10 minuten. Ook deze kan in meerdere sessies doorlopen worden.

Certificaat

Beide modules kunt u afsluiten met een toets om uw kennis te testen. In verband met de toegekende accreditatie ontvangt u alleen een certificaat voor de module ‘Griepvaccinatie in de praktijk’ als u deze toets voldoende beantwoordt. Dit certificaat kunt u downloaden via het startscherm van de e-learning.

Inloggen e-learning

Om de e-learning te kunnen volgen moet u zich registreren. Na registratie ontvangt u per ommegaande een mail met uw inloggegevens.
Wilt u de e-learning als gast volgen, dan kan dit natuurlijk ook. Het enige dat u nodig heeft is een geldig e-mailadres dat voor u toegankelijk is om de inloggegevens te ontvangen.
Zodra u bent ingelogd, kunt u op het startscherm een keuze maken uit de twee beschikbare modules; ‘Griepvaccinatie in de praktijk’ en ‘Vaccineren met veiligheidsnaalden’. Beide modules zijn los van elkaar te doorlopen.

Klik hier om in te loggen.