E-learning

VERNIEUWDE e-learning voor uitvoerders van de griepcampagne

Er is een vernieuwde module ‘Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019’ beschikbaar, waarin alle aspecten van de griepcampagne aan de orde komen. Met deze module zijn de uitvoerders van de griepcampagne optimaal voorbereid op de komende griepcampagne.
De oude modules zijn samengevoegd, verduidelijkt en aangepast aan de vernieuwde communicatie richting geïndiceerde patiënten.
De module is ontwikkeld voor een ieder die de griepcampagne in de praktijk uitvoert, zowel binnen de huisartsenpraktijk als in de zorgorganisatie. De e-learning is in gezamenlijkheid ontwikkeld door het NHG, de NVDA, het RIVM en de SNPG.

In de NIEUWE module ‘Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019’ wordt in zes hoofdstukken aandacht besteed aan alle stappen die moeten worden doorlopen om de griepcampagne succesvol uit te voeren. Dit begint bij de voorbereiding tot aan de afronding van de hele campagne. De onderwerpen ‘voorlichting’ en het ‘bewaren van vaccins’ worden apart belicht.

De OUDE module ‘Online scholing Griepvaccinatie in de praktijk 2017/2018’ blijft ook zichtbaar. Voor degenen die deze module eerder hebben doorlopen en behaald, blijft hiermee de mogelijkheid bestaan het eerder behaalde certificaat -nogmaals- uit te printen.

Accreditatie

Accreditatie voor de module ‘Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019’ is toegekend door KABIZ, de KNMG, de NVvPo en V&VN. Er wordt één accreditatiepunt toegekend.

Mocht u al eerder een accreditatiepunt hebben verkregen na het behalen van de oude module ‘Griepvaccinatie in de praktijk 2017/2018’’, dan is het niet mogelijk een extra punt te behalen na het doorlopen van de nieuwe module ‘Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019’.

Benodigde tijd

Het doorlopen van de module ‘Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019’ kost ongeveer 1 uur. U hoeft de cursus niet in een keer af te ronden, dit kan in meerdere sessies.

Certificaat

De module kunt u afsluiten met een toets om uw kennis te testen. U ontvangt na het behalen van deze toets een certificaat voor de module ‘Griepvaccinatie in de praktijk’. Dit certificaat kunt u downloaden via het startscherm van de e-learning.

Inloggen e-learning

Om de e-learning te kunnen volgen moet u zich registreren. Na registratie ontvangt u per ommegaande een mail met uw inloggegevens.
Wilt u de e-learning als gast volgen, dan kan dit natuurlijk ook. Het enige dat u nodig heeft is een geldig e-mailadres dat voor u toegankelijk is om de inloggegevens te ontvangen.
Zodra u bent ingelogd, kunt u op het startscherm een keuze maken uit de twee beschikbare modules; ‘Online scholing Griepvaccinatie in de praktijk 2017/2018’ en ‘Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019’.  Voor de NIEUWE module moet gekozen worden voor: ‘Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019’.

Klik hier om in te loggen.