Korte evaluatie kwaliteitsmeting campagne 2020-2021

Peildatum:           01-02-2021

Responsecijfer:   567 (waarvan 28 hebben overgeslagen)

Om een goed inzicht te krijgen in het verloop van de griep- en pneumokokkencampagne 2020-2021 (respectievelijk NPG en NPPV) is er vanaf 1 december 2020 een kwaliteitsmeting verstuurd aan de declarerende huisartspraktijken.

De vragenlijst bestond uit vijf onderdelen. Er zijn vragen gesteld over de vaccinatieprogramma’s in het algemeen, het NPG, het NPPV, aanpassingen vanwege de COVID-19 pandemie en over SNPG als organisatie.

De algemene vragen hadden betrekking op de vernieuwde huisstijl (of het kleurgebruik ondersteunt verheldert en helpt bij het zoeken naar informatie), nieuwsbrieven/alerts (volledigheid en tijdig bereiken van informatie), de website (toegankelijkheid, vindbaarheid en volledigheid van de informatie) en de e-learning (vormgeving, inhoud, interactiviteit).  De vernieuwingen zijn ontwikkeld vanwege de introductie van het nieuwe pneumokokkenprogramma (NPPV). De reacties op de vragen zijn (zeer) positief op al deze onderdelen. Conclusie is dan ook dat wij op het ingeslagen pad zullen doorgaan.

Ten aanzien van de communicatie over mogelijke tekorten van griep en pneumokokkenvaccinaties was een groot gedeelte van de respondenten tevreden. Echter rond 15% van de respondenten was dit niet. Het gaat hierbij om onvoldoende ondersteuning, hoeveelheid en duidelijkheid van de communicatie ten aanzien van de mogelijke tekorten. Hier wordt samen met het RIVM kritisch naar gekeken om dit een eventuele volgende keer anders aan te pakken. Dat de informatie met betrekking tot de tekorten van griepvaccinaties tijdig is ontvangen is het overgrote merendeel van de respondenten wel neutraal of (helemaal) eens. Iets meer dan 2% van de respondenten was dit (helemaal) niet eens. Dit getal ligt ten aanzien van de pneumokokkenvaccinatie anders. Het percentage van respondenten dat niet (helemaal) tevreden is met de tijdigheid van de communicatie ligt daar rond de 15%.

Met de stelling of de informatieverstrekking vanuit SNPG voldoende is, is bijna 90% van de respondenten het (helemaal) eens. Een kleine 3% is het hiermee (helemaal) niet eens.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 85% van de respondenten het vaccinatiespreekuur van griep en pneumokokken dit campagnejaar tegelijkertijd heeft gehouden en van plan is dat volgend campagne jaar ook zo uit te voeren. Redenen hiervoor zijn voornamelijk het gemak voor de patiënt en de aanwezigheid van voldoende koelcapaciteit. Voornaamste reden voor een gescheiden vaccinatiespreekuur is dat het lastig te organiseren valt.

De vaccinatiespreekuren zijn ondanks alle aanpassingen aan COVID goed verlopen. Nog geen 1% geeft aan dat dit slecht of zeer slecht is gegaan. Bij 86% liep het juist goed of heel goed.

De ondersteuning door SNPG, de frequentie en inhoud van informatie door SNPG wordt door het overgrote merendeel van de respondenten als voldoende of goed gewaardeerd. Een kleine 5% vindt deze echter slecht of onvoldoende. Dit wordt kritisch door ons geëvalueerd.

De klantgerichtheid, reactietijd, bereikbaarheid en ondersteuning van SNPG wordt beoordeeld met gemiddelde cijfers van rond de 7.5.
Het waarderingscijfer voor SNPG als geheel is een 7.76.

Het volledige overzicht van de response vindt u hier.