COVID-19-vaccinatie

De ondersteuning van COVID-19-vaccinatie door SNPG is per 1 mei 2023 afgerond. U kunt geen COVID-19-declaraties meer bij SNPG indienen. Dit was mogelijk tot en met 30 april 2023. Tot die tijd zijn er voldoende mogelijkheden geweest om uw declaratie(s) in te dienen. Volgens de subsidieregeling, opgesteld door het Ministerie van VWS, is het niet toegestaan om na 30 april 2023 nog declaraties bij SNPG in te dienen.

Vaccinaties toegediend tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023 kunt u declareren bij de regionale GGD waar u het vaccin heeft opgehaald.
Zoals waarschijnlijk bekend kunnen huisartsen sinds 1 juli 2023 geen vaccin meer ophalen bij de GGD voor het vaccineren van niet-mobiele thuiswonenden.

Update COVID-19 vaccinatie najaarscampagne 2023

Vanaf 19 september start de algemene publiekscampagne en worden de doelgroepen die in aanmerking komen voor een coronaprik zo goed mogelijk geïnformeerd.

Vanaf 2 oktober zullen de eerste vaccinaties worden gezet door de GGD of instellingen met medische dienst. Voorafgaand hieraan kunnen instellingen met medische dienst vanaf 19 september hun vaccins bestellen via de RIVM-bestelapplicatie.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft tijdens haar ledenvergadering van 23 mei 2022 het standpunt ingenomen dat de huisartsen geen rol meer spelen in de aankomende COVID-19 campagne. Indien u als huisarts alsnog wilt bijdragen aan de COVID-19-vaccinatiecampagne van het najaar 2023, kunt u contact opnemen met uw regionale GGD om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.