Aflevering vaccins

De vaccins worden in een gekoelde vrachtauto vervoerd en bij u afgeleverd. De vaccins moeten bij aflevering zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 1 uur in de originele verpakking in de koelkast worden geplaatst. De huisarts hoeft niet zelf de vaccins in ontvangst te nemen. Dat kan de assistente ook doen. Zorg dat degene die de vaccins in ontvangst neemt, weet hoe om te gaan met het gekoeld bewaren van de vaccins.

Als er niemand aanwezig is op de afgesproken afleverdatum, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met SNPG. Indien de vaccins niet kunnen worden afgeleverd, zal de zending de volgende werkdag kosteloos opnieuw worden aangeboden. Voor een eventuele derde of verdere aanbieding van dezelfde levering wordt  € 30,00 (incl. BTW)  in rekening gebracht per aanbieding.